Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Logistiikan sivuaine, 25 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Jorma Mäntynen

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tuntee logistiikan ja kuljetusjärjestelmän osat sekä näiden kytkennän kansainväliseen toimintaympäristöön. Opiskelija osaa analysoida logistista järjestelmää ja kuljetuksia.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet
LIKU-1000 Toimitusketjun hallinta ja globaalit kuljetukset 4 op
LIKU-2420 Liikenteen ympäristövaikutukset 4 op
LIKU-3410 Tie- ja rautatiekuljetukset 4 op
LIKU-4220 Logistiikkastrategiat ja logistiikkapalvelut 4 op
Yhteensä 16 op

Täydentävät opintojaksot

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (25)

Opintojakso Opintopisteet
LIKU-2410 Liikenneturvallisuus 4 op
LIKU-2436 Transport in International Context 4 op
LIKU-2441 Älykkäät liikennejärjestelmät 3 op
LIKU-3420 Merenkulku ja satamatoiminnot 3 op
LIKU-3430 Lentoliikenne ja lentoasemat 3 op
LIKU-4210 Kaupan ja teollisuuden logistinen analyysi 3 op

Viimeksi muokattu28.02.2011