Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Laite- ja mittaustekniikka, 25 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Mika Pelto

Osaamistavoitteet

- Opiskelija osaa tulkita laitteiden parametrejä.
- Opiskelija osaa kehittää uusia prosessointitekniikoita ja -ratkaisuja materiaalitekniikan alalla.
- Opiskelija osaa hallita materiaalien prosessoinnissa käytettäviä laitteita ja oheislaitteita.

Sisältö

Vaihtoehtoiset opintojaksot

Valittava vähintään 25 pisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet
ACI-20090 Mallinnus ja simulointi 5 op
ASE-1220 Systeemitekniikan perusteet 1 5 op
ASE-1230 Systeemitekniikan perusteet 2 5 op
BME-2206 Instrumentation in Clinical Chemistry 5 op
MEC-1010 Koneenpiirustus ja CAD perusteet 5 op
MEC-1030 CAD jatkokurssi 4 op
MEC-1200 Koneenosaoppi 5 op
MEC-1231 Konerakenteet 4 op
MEC-2410 Materiaalien mekaniikka 5 op
MIT-4031 Mikroanturit 6 op
TTE-1011 Tuotantotekniikan perusteet 4 op
TTE-4011 Laatu- ja mittaustekniikat 4 op
TTE-6011 Valmistustekniikat ja -järjestelmät 4 op

Lisätiedot

Laite- ja mittaustekniikan sivuaineen tarkoitus on perehdyttää opiskelija monipuolisesti materiaalien prosessointilaitteissa käytettäviin teknisiin ratkaisuihin, niiden suunnitteluun ja käyttöön. Opintokokonaisuus tutustuttaa käytännön tutkimustyössä eteen tuleviin mittaus- ja sähköteknisiin instrumentteihin sekä laitteiden ja muottien suunnitteluun ja valmistukseen. Se antaa materiaalitekniikan opiskelijalle myös valmiuksia prosessointilaitteita ja kehittää uusia prosessointitekniikoita ja –ratkaisuja. Laite- ja mittaustekniikka soveltuu sivuaineeksi biomateriaalitekniikan pääaineopiskelijalle.

Viimeksi muokattu29.03.2011