Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Kudosteknologian sivuaine, 25 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Minna Kellomäki

Osaamistavoitteet

- Opiskelija hallitsee kudosteknologian keskeiset käsitteet ja määritelmät.
- Opiskelija osaa yhdistää kudosteknologian eri osa-alueiden tietoja uusilla tavoilla.
- Opiskelija osaa kudosteknologian osatekijät ja tuntee kudosteknologiassa käytettyjä menetelmiä.
- Opiskelija tuntee keskeiset kudosteknologiset sovellukset.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Materiaalitekniikan koulutusohjelman opiskelijat korvaavat opintojakson MOL-1210 Materiaalit valitsemallaan kurssilla täydentävät opintojaksot -listasta.

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus
BIO-1350 Biotekniikan perusteet 3 op  
BME-1157 Biomedical Engineering: Signals and Systems 2 op  
BME-1167 Biomedical Engineering: Biomaterials 2 op 1  
BME-1177 Biomedical Engineering: Research and Productization 2 op  
BME-5200 Kudosteknologia I 3 op  
BME-5300 Kudosteknologia II 5 op  
MOL-1210 Materiaalit 4 op  
Yhteensä 21 op  

1. Opintokokonaisuudessa pakollisena joko opintojakso BME-1120 Bio- ja lääketieteen materiaalit tai BME-1167 Biomedical Engineering: Biomaterials.

Täydentävät opintojaksot

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (25)

Opintojakso Opintopisteet
BIO-1201 Biokemia I 4 op
BIO-1350 Biotekniikan perusteet 3 op
BME-1010 Ihmisen anatomia ja fysiologia 6 op
BME-1250 Viranomaisvaatimukset lääkinnällisten laitteiden suunnittelulle ja valmistukselle 3 op
BME-4106 Biodegradable Polymers 5 op
BME-4206 Bioceramics and their clinical applications 4 op
BME-4806 Implantology 3 op
YHTTAY-1010 Solun biologia 7 op
YHTTAY-1041 Bioetiikka 3 op

Lisätiedot

Kudosteknologiassa tutkitaan ja kehitetään uusia menetelmiä potilaiden kudos- ja elinvaurioiden parantamiseksi entistä tehokkaammin. Tällaisten uusien biologisten vastineiden kehittäminen eri kudoksille ja kokonaisille elimille edellyttää mm. biomateriaalitekniikan, solu- ja kudosbiologian sekä lääketieteen tietojen poikkitieteellistä yhdistämistä. Kudosteknologian sivuaineopinnot antavat perustiedot kudosteknologiassa tarvittavasta solubiologiasta sekä kudosteknologian hyödyntävistä tekniikanaloista ja säädöksistä. Kudosteknologian sivuaine on tarkoitettu muille kuin biotekniikan koulutusohjelman opiskelijoille ja suositeltu suoritettavaksi DI-tutkintovaiheessa.

Viimeksi muokattu30.03.2011