Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Kudosteknologia, 25 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Minna Kellomäki

Osaamistavoitteet

- Opiskelija saavuttaa perustuntemuksen kudosteknologian eri osa-alueista sekä syvällisemmän tietouden yhden osa-alueen aihepiiristä - syvemmin hallittu osa-alue on teknisesti orientoitunut
- Opiskelija osaa tulkita kudosteknologian ja sen eri osa-alueiden yhteiskunnallista merkitystä ja kehitystä
- Opiskelija omaa perustason kieli- ja viestintätaidot sekä valmiudet toimia monitieteisessä yhteisössä
- Opiskelija tunnistaa kudosteknologian perusteet sekä edellytykset kudosteknologian osa-alueiden kehityksen seuraamiseen
- Opiskelija saa valmiudet ymmärtää poikkitieteellistä ajattelua ja perusvalmiudet tieteellisiin työskentelytapoihin

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

BME-1400 Biolääketieteen tekniikan kandidaatintyöseminaari on pakollinen niille, jotka tekevät kandidaatin työn tähän aineopintokokonaisuuteen. Mikäli jokin pakollisista kursseista sisältyy muuhun opintokokonaisuuteen (esim. koulutusohjelman pakollisiin opintoihin), tulee näiden kurssien tilalle valita kursseja täydentävistä opintojaksoista niin, että 25 opintopistettä tulee täyteen.

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus
BME-1157 Biomedical Engineering: Signals and Systems 2 op  
BME-1167 Biomedical Engineering: Biomaterials 2 op 1  
BME-1177 Biomedical Engineering: Research and Productization 2 op  
BME-5200 Kudosteknologia I 3 op  
MOL-1210 Materiaalit 4 op  
YHTTAY-1010 Solun biologia 7 op  
YHTTAY-1030 Histoteknologian työt 2 op  
YHTTAY-1051 Soluviljelyn luennot 2 op  
YHTTAY-1052 Soluviljelyn työt 1 op  
Yhteensä 25 op  

1. Opintokokonaisuudessa pakollisena joko opintojakso BME-1120 Bio- ja lääketieteen materiaalit tai BME-1167 Biomedical Engineering: Biomaterials.

Täydentävät opintojaksot

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (25)

Opintojakso Opintopisteet
BIO-1201 Biokemia I 4 op
BIO-1350 Biotekniikan perusteet 3 op
BME-1010 Ihmisen anatomia ja fysiologia 6 op
BME-1250 Viranomaisvaatimukset lääkinnällisten laitteiden suunnittelulle ja valmistukselle 3 op
BME-4806 Implantology 3 op
YHTTAY-1041 Bioetiikka 3 op

Lisätiedot

Kudosteknologiassa tutkitaan ja kehitetään uusia menetelmiä potilaiden kudos- ja elinvaurioiden parantamiseksi entistä tehokkaammin. Tällaisten uusien biologisten vastineiden kehittäminen eri kudoksille ja kokonaisille elimille edellyttää mm. biomateriaalitekniikan, solu- ja kudosbiologian sekä lääketieteen tietojen poikkitieteellistä yhdistämistä. Kudosteknologian aineopinnot antavat perustiedot kudosteknologiassa tarvittavasta solubiologiasta sekä kudosteknologian hyödyntävistä tekniikanaloista ja säädöksistä.

Viimeksi muokattu30.03.2011