Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Konstruktiotekniikka, 25 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Risto Alanko, Timo Kalema, Veli-Matti Järvenpää, Sami Pajunen

Osaamistavoitteet

- Opiskelija oppii soveltamaan opittua teoriaa käytännön suunnittelu- ja mitoitustehtävissä. Konstruktiotekniikan aineopintojen perusteella opiskelija pystyy opiskelemaan konstruktiotekniikan laitoksen syventäviä opintoja: - Koneiden ja järjestelmien suunnittelu - Koneiden ja järjestelmien analysointi - Koneiden käyttövarmuus ja energiatehokkuus
- Opiskelija osaa esittää koneita ja niiden osia tietokoneella ja mitoittaa ja valita koneiden komponentteja. Opiskelija osaa 3D -suunnittelun tietokoneella. Opiskelija ymmärtää suunnittelun ja mitoituksen yhteydet projektin hallintaan, materiaalin valintaan, valmistusmenetelmiin ja kokeellisiin menetelmiin.
- Opiskelija osaa koneenosien suunnittelun ja lujuuslaskennan perusteet, mm. mekaniikan ja kimmoteorian alueella.
- Opiskelijalle syntyy yleinen näkemys opitun tietämyksen perusteella konstruktiotekniikan vallitsevasta tekniikan tasosta ja sovellettavissa olevista menetelmistä. Opiskelija oppii soveltamaan opittua teoriaa käytännön suunnittelu- ja mitoitustehtävissä.

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Koneiden ja järjestelmien suunnittelu 30 op
Koneiden ja rakenteiden analysointi 30 op
Koneiden käyttövarmuus ja energiatehokkuus 30 op
Virtaustekniikka 30 op
Voimalaitos- ja polttotekniikka 30 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
MEC-1030 CAD jatkokurssi 4 op II  
MEC-1250 Konstruktiotekniikan perusteet 5 op II  
MEC-2430 Elementtimenetelmän perusteet 6 op III  
Yhteensä 15 op  

Vaihtoehtoiset opintojaksot

Valittava vähintään 10 pisteen edestä opintojaksoja

Täydentävät opintojaksot

Kurssit MEC-1220 Koneenosien suunnittelu ja MEC-3310 Mekatroniikan perusteet ovat pakollisia esitietoja syventävissä opinnoissa Koneiden ja järjestelmien suunnittelu. Kurssit MEC-2410 Materiaalien mekaniikka ja RTEK-2012 Rakenteiden mekaniikan perusteet ovat pakollisia esitietoja syventävissä opinnoissa Koneiden ja rakenteiden analysointi. Kurssit MEC-4110 Tribologian perusteet ja MEC- 4310 Käyttövarmuuden ja kunnossapidon perusteet ovat pakollisia kursseja syventävissä opinnoisssa Koneiden käyttövarmuus ja energiatehokkuus. Syventävissä opinnoissa Koneiden ja järjestelmien suunnittelu ja Koneiden ja järjestelmien analysointi täydentäviä opintojaksoja tarvitaan 11 opintopistettä.

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (25)

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
MEC-1220 Koneenosien suunnittelu 6 op III  
MEC-2410 Materiaalien mekaniikka 5 op III  
MEC-3310 Mekatroniikan perusteet 5 op III  
MEC-4110 Tribologian perusteet 3 op III  
MEC-4310 Käyttövarmuuden ja kunnossapidon perusteet 3 op III  
RTEK-2012 Rakenteiden mekaniikan perusteet 6 op II  

Lisätiedot

Konstruktioinsinöörin perustaitoihin kuuluu rakenteiden, koneiden, järjestelmien ja niiden osien suunnittelu ja analysointi. Analysointi tapahtuu useimmiten eritasoisilla tietokoneohjelmilla (esim. CAD-ohjelmat, FEM-ohjelmat). 3-D-mallinnus ja suunnittelu on olennainen osa konstruktioinsinöörin tehtäväkenttää. Ohjelmien käyttö vaatii kuitenkin riittävät teoreettiset perustiedot esim. laskennan reunaehtojen ymmärtämiseksi. Konstruktiotekniikan aineopinnot antavat valmiuden koneteknisten laitteiden suunnitteluun, laskentaan ja analysointiin. Analysoitavina asioina voivat olla esim. lujuus, käyttövarmuus tai energiatehokkuus.

Viimeksi muokattu01.03.2011