Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Kestävä tuotanto, 25 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Jukka Rintala

Osaamistavoitteet

- Opiskelijalla on kestävän kehityksen tarkoituksesta ja haasteista perustiedot, joihin tukeutuen hänellä on valmius edistää kestävän tuotannon toteuttamista omalla erikoistumisalallaan ja syventää omaehtoisesti osaamistaan kestävän tuotannon kysymyksissä.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Pakollisen opintojakson korvaamista kotimaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa suoritetulla opintojaksolla voi anoa ja siihen tarvitaan opintokokonaisuuden vastuuopettajan puolto.

Opintojakso Opintopisteet
BIO-1011 Ympäristötekniikan perusteet 1 3 op
BIO-1031 Ympäristötekniikan perusteet 2 2 op
BIO-4650 Materiaalivirtojen hallinta 5 op
BIO-5000 Kestävä kehitys 3 op
Yhteensä 13 op

Täydentävät opintojaksot

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (25)

Opintojakso Opintopisteet
BIO-5101 Ympäristöoikeuden perusteet 3 op
ENER-1200 Ilmansuojelu 3 op
ENER-7010 Teollisuuden prosessit 4 op
ENER-8100 Energiatalous 5 op
LIKU-1100 Logistiikka ja kuljetusjärjestelmät 3 op
LIKU-2420 Liikenteen ympäristövaikutukset 4 op
MOL-1650 Materiaalit ja ympäristö 5 op
MPR-4110 Ympäristögeologia 5 op
MPR-4400 Pohjavedet 3 op
MPR-5250 Ympäristögeotekniikka 5 op
RTT-1080 Ympäristötalous 3 op
RTT-8050 Kaukokartoitus ja ympäristötietojärjestelmät 5 op
SMG-4050 Energian varastointi ja uudet energialähteet 5 op
STL-2110 WWW-kurssi: Sähkö, elektroniikka ja ympäristö 2 op
STL-2600 Ympäristöterveyden perusteet 3 op
STL-3610 Tekniikan kehitykseen liittyvät terveyskysymykset 5 op
STL-3620 Energia-alan terveyskysymykset 5 op
STL-3650 Tekniikan kehitys eettisenä kysymyksenä 5 op
TUR-3200 Ympäristöjohtaminen 4 op
TUR-3250 Ympäristöturvallinen tuotesuunnittelu 5 op

Lisätiedot

Opintokokonaisuus tarjotaan kaikille koulutusohjelmille. Ympäristö- ja energiatekniikan koulutusohjelmassa ympäristötekniikan opintosuunnan valinneet opiskelijat eivät voi valita tätä opintokokonaisuutta. Tämä opintokokonaisuus on muodostettu opiskelijoille, jotka haluavat rakentaa osaamisperustaansa kestävän kehityksen edistämiseen teollisessa tuotannossa tai siihen liittyvissä tehtävissä esimerkiksi viranomaisena tai elinkeinoelämän järjestöissä tai konsulttina.

Viimeksi muokattu18.05.2011