Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Kemia/muut kuin Y, TL, M, B/aineopinnot, 29 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Helge Lemmetyinen

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuus muodostaa kemian opintojen perustan, jonka avulla ymmärtää kemian tieteellisen rakenteen ja jota voi soveltaa yksinkertaisiin kemiallisiin ongelmiin. Kokonaisuuden varaan voidaan rakentaa kemian laajemmat opinnot kaikissa koulutusohjelmissa.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
KEM-1350 Laboratoriotyöturvallisuus ja -työtavat 2 op I  
KEM-1410 Laaja kemia 1 4 op I  
KEM-1420 Laaja kemia 2 4 op I  
KEM-1430 Laaja kemia 3 4 op I  
KEM-2050 Kemian perustyöt 6 op II  
KEM-2100 Orgaaninen kemia 5 op II  
KEM-2210 Fysikaalinen kemia 1 4 op II  
Yhteensä 29 op  

Viimeksi muokattu23.02.2011