Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Kemia/Y/aineopinnot, 26 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Helge Lemmetyinen

Osaamistavoitteet

- Kemian aineopinnot luovat yhdessä koulutusohjelman perusopintoihin kuuluvien kemian opintojen kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti vertailukelpoisen ja vahvan yleisen kemian pohjan,jonka varaan voidaan rakentaa DI-tutkinnon kemian syventävät opinnot. Kemian aineopintokokonaisuus on myös oivallinen kandidaatin tutkinnon sivuaine, joka tukee useimpia tutkinnon pääaineita.

Esitietovaatimukset

Ympäristötekniikan suunnan aineopinnot. ( Pakollinen )

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Kemia/Y/DI 30 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
KEM-2150 Orgaanisen kemian työt 1 5 op II  
KEM-2220 Fysikaalinen kemia 2 4 op II  
KEM-3100 Polymeerikemia 5 op III  
KEM-4020 Fysikaalisen kemian työt 6 op III  
KEM-4150 Ympäristökemia 3 op III  
KEM-5250 Teollinen orgaaninen kemia 3 op III  
Yhteensä 26 op  

Viimeksi muokattu23.02.2011