Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Integroitu tuotekehitys ja tuotanto, 25 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Heikki Tikka

Osaamistavoitteet

- Tuotantotekniikan aineopinnot opiskellut saa valmiudet tuotantotekniikan ja tuotekehityksen syventäviin opintoihin.

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Tuotantotekniikka 30 op
Tuotekehitys 30 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
TTE-3011 Tuotekehitys 4 op II  
TTE-3121 Innovointi 4 op III  
TTE-3260 Integroidun tuotekehityksen ja tuotannon projektityö, CDIO 4 op III  
TTE-4011 Laatu- ja mittaustekniikat 4 op III  
TTE-5011 Johdanto robotiikkaan ja automaatioon 5 op II  
TTE-6011 Valmistustekniikat ja -järjestelmät 4 op II  
Yhteensä 25 op  

Täydentävät opintojaksot

TTE-7701 Kandidaatintyökurssi on suunnattu vain aineopintokokonaisuutta kandivaiheen pääaineenaan lukeville.

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
TTE-7701 Kandidaatintyökurssi 0 op III  

Lisätiedot

Integroidun tuotekehityksen ja tuotannon aineopinnot antavat valmiudet tuotekehityksen ja tuotantotekniikan syventäviin opintoihin. Aineopinnot antavat perustiedot tuotteiden ja palvelujen tuotekehityksestä sekä valmistavan kappaletavarateollisuuden tuotantotoiminnan keskeisiltä alueilta.

Viimeksi muokattu02.05.2011