Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Insinöörifysiikka, 25 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Ilpo Vattulainen

Osaamistavoitteet

- Opiskelijalla on perusopintoja laajempi fysiikan perusteiden tuntemus. Hän pystyy ratkaisemaan fysikaalisia ongelmia ja hänellä on edellytykset ymmärtää yhteiskunnalle tärkeiden teknisten prosessien fysikaaliset taustatekijät.
- Opiskelijalla on edellytykset teknillisen fysiikan syventäviin opintoihin, mikäli hän on valinnut vaihtoehtoiset opintojaksot tätä tarkoittavien ohjeiden mukaisesti.

Esitietovaatimukset

Opintojaksot Insinöörifysiikka I ja II voi korvata opintojaksoilla Laaja Fysiikka I ja II. Pakolliset esitiedot: FYS-1010, FYS-1090 (tai FYS-1091), FYS-1100 (tai FYS-1101). ( Pakollinen )

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Teknillinen fysiikka 30 op
Teknillinen fysiikka / DI-sivuaine 30 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet
FYS-1260 Laaja fysiikka III Atomifysiikka 7 op
FYS-1480 Kiinteän olomuodon fysiikka A 3 op
Yhteensä 10 op

Vaihtoehtoiset opintojaksot

Valitaan näistä opintojaksoista siten, että 25 op. täyttyy.

Valittava vähintään 15 pisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus
FYS-1310 Fysiikan työt II 5 op 1  
FYS-1340 Termofysiikka 5 op 1  
FYS-1370 Statistinen fysiikka 3 op  
FYS-1400 Optiikka 5 op 1  
FYS-1430 Johdatus ydinfysiikkaan 3 op 1  
FYS-1490 Kiinteän olomuodon fysiikka B 4 op 1  
FYS-1500 Kiinteän olomuodon fysiikka C 3 op  
FYS-1550 Fysiikan seminaari 1-3 op  
FYS-1610 Kvanttimekaniikka I 5 op  
FYS-1670 Astrofysiikka 3 op  
FYS-1700 Avaruustekniikka 5 op  
FYS-1730 Fysiikan historia 3 op  

1. Vaaditaan esitietoina teknillisen fysiikan syventäviin opintoihin.

Lisätiedot

Insinöörifysiikan aineopintokokonaisuus on tarkoitettu muiden kuin teknis-luonnontieteellisen koulutusohjelman opiskelijoille, jotka haluavat suorittaa perusopintoja laajemmat fysiikan opinnot.

Viimeksi muokattu28.03.2011