Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Ihmiskeskeinen suunnittelu, 25 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Sari Kujala

Osaamistavoitteet

- Ymmärtää ihmisen ominaisuuksia ja käyttäytymistä.
- Saa tietoa ihmisen huomioimiseksi teknisessä suunnittelussa.
- Saa valmiuksia tukea ihmisen ja organisaatioiden toimintaa tekniikan avulla.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

OHJ-1700 mahdollinen niille, jotka tekevät kandityön Ihmiskeskeiseen suunnitteluun tai käytettävyyteen liittyen. Kandityön voi tehdä myös ilman semianaaria.

Opintojakso Opintopisteet
IHTE-1100 Käytettävyyden perusteet 3 op
IHTE-3201 Käytettävyystutkimuksen menetelmät 6 op
IHTE-7100 Johdatus ihmisen käyttäytymiseen 5 op
IHTE-7302 Monikulttuurinen suunnittelu 3 op
OHJ-1700 Ohjelmistotekniikan kandidaatintyöseminaari 0 op
Yhteensä 17 op

Täydentävät opintojaksot

YHTTAY-koodin kurssit on Tampereen yliopiston kursseja.

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (25)

Opintojakso Opintopisteet
AHT-1100 Ihminen ja ympäristö 5 op
AHT-1300 Ympäristöpsykologia 4 op
BME-1190 Terveysteknologia 5 op
IHTE-2100 Käyttöliittymäsuunnittelun perusteet 3 op
IHTE-3100 Käyttäjäkeskeinen tuotekehitys 5 op
IHTE-3250 Käyttäjäkokemuksen arviointi ja suunnittelu 4 op
TETA-1101 Yritysorganisaatiot ja ihmisten johtaminen 4 op
TITA-7106 Introduction to Entertainment and Media Management 4 op
TTE-3011 Tuotekehitys 4 op
TTE-3121 Innovointi 4 op
TUR-3330 Ergonomia 5 op
YHTTAY-7110 Ihmisen tiedonkäsittely ja vuorovaikutteinen teknologia 6 op
YHTTAY-7140 Tunteet ja sosiaalisuus vuorovaikutteisessa teknologiassa 6 op

Lisätiedot

Ihmiskeskeisen suunnittelun aineopintokokonaisuus tarjoaa perusvalmiudet huomioida ihmisnäkökulmaa suunnittelussa kaikille tekniikan opiskelijoille. Opintojaksot yhdistävät teoriaa, menetelmiä ja käytäntöjä sekä soveltavan psykologian alalta että ihmisen ja koneen vuorovaikutuksen alalta. Tampereen teknillisen yliopiston ihmiskeskeisen teknologian opiskelijat voivat uuden yhteistyösopimuksen myötä osallistua Tampereen yliopiston TAUCHI:n kursseille suoritettuaan ensin vähintään kaksi IHTE-alkuista kurssia. Katso hakuohjeet: http://www.cs.tut.fi/ihte/perusopinnot/tauchi.html

Viimeksi muokattu16.02.2011