Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Hypermedia, 25 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Ossi Nykänen, Seppo Pohjolainen

Osaamistavoitteet

- Valmiudet ymmärtää menetelmiä ja tavoitteita sekä perusvalmius tieteellisiin työskentelytapoihin.
- Valmiudet toimia tilaajan edustajana hypermediaprojektissa sekä kyky itsenäisesti arvioida tai toteuttaa pieniä ja keskisuuria verkkosovelluksia, opintojen painotuksen mukaisesti.
- Hypermedian perusteiden tuntemus sekä edellytykset seurata alan kehitystä.
- Edellytykset jatkaa diplomi-insinöörin tutkintoon sekä valmius jatkuvaan oppimiseen.

Esitietovaatimukset

Ks. opintojaksokohtaiset esitiedot. ( Pakollinen )

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Hypermedia 30 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso MATHM-49000 Hypermedian kandidaatintyöseminaari on pakollinen vain mikäli opintokokonaisuuteen tehdään kandidaatintyö.

Opintojakso Opintopisteet
MATHM-37100 Johdatus hypermediaan 3 op
MATHM-47050 Saavutettavuus 3 op
MATHM-47250 Verkkopalvelun sisällöntuotanto 5 op
MATHM-49000 Hypermedian kandidaatintyöseminaari 0 op
Yhteensä 11 op

Vaihtoehtoiset opintojaksot

Opintoja voidaan painottaa esimerkiksi "rakenteisen tiedonhallinnan" tai "hypermediaprojektin hallinnan" suuntaan. Vaihtoehdon "rakenteinen tiedonhallinta" suositeltavia opintojaksoja ovat erityisesti Hypermedian ohjelmointi ja Rakenteiset dokumentit. Vaihtoehdon "hypermediaprojektin hallinta" suositeltavia opintojaksoja ovat erityisesti Verkkopalvelun käyttökelpoisuus ja arviointi sekä Hypermedian tuotantoprojektin hallinnan erityispiirteet. On suositeltavaa että ko. opintojaksot suoritetaan varhaisessa vaiheessa opintoja. Osa vaihtoehtoisista opintojaksoista kuuluu pakollisena osana hypermedian syventäviin opintoihin.

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus
MATHM-37200 Hypermediajärjestelmät 3 op 1  
MATHM-47150 Rakenteiset dokumentit 6 op 1  
MATHM-47300 Verkkopalvelun käyttökelpoisuus ja arviointi 5 op 1  
MATHM-57100 Hypermedian ohjelmointi 4 op 1  
MATHM-57350 Hypermedian tuotantoprojektin hallinnan erityispiirteet 4 op 1  
MATHM-57550 Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät 5 op 1  

1. Näistä valitaan ainakin kolme opintojaksoa.

Täydentävät opintojaksot

Muitakin soveltuvia opintojaksoja on sopimuksen mukaan valittavissa.

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (25)

Opintojakso Opintopisteet
ASE-7716 Predictive and Fuzzy Control 5 op
IHTE-1100 Käytettävyyden perusteet 3 op
IHTE-1800 Ihminen ja tekniikka -seminaari 2-4 op
IHTE-2100 Käyttöliittymäsuunnittelun perusteet 3 op
IHTE-3100 Käyttäjäkeskeinen tuotekehitys 5 op
IHTE-3201 Käytettävyystutkimuksen menetelmät 6 op
IHTE-3250 Käyttäjäkokemuksen arviointi ja suunnittelu 4 op
IHTE-3300 Käyttäjäkeskeisen suunnittelun työkurssi 4 op
IHTE-3900 Käytettävyys ohjelmistoprojektissa 3 op
MATHM-47400 Hypermedian erikoistyö 5 op
MATHM-47450 Hypermedian projektityö 2-10 op
MATHM-47500 Hypermedian vaihtuva-aiheinen työpaja 1-6 op
MATHM-57250 Dokumenttilähtöiset tekniikat ja sovellukset 3 op
MATHM-57300 Semanttiset tekniikat ja sovellukset 3 op
OHJ-2556 Artificial Intelligence 6 op
OHJ-3321 Tietokantojen suunnittelu 6 op
OHJ-5101 Web-ohjelmointi 4 op
OHJ-5202 Palvelupohjaiset järjestelmät 5 op
OHJ-7400 Graafisen käyttöliittymän ohjelmointi 4-6 op
SGN-5406 Virtual Reality 5 op
TITA-7106 Introduction to Entertainment and Media Management 4 op
TITA-7206 Business Concepts in Entertainment and Media Production 5 op
TITA-7306 Media Production Systems and Processes 5 op
TITA-7806 Frontiers of Entertainment and Media Management Seminar 3-8 op
TLT-2310 Tietoliikenneprotokollat I 5 op
TLT-2330 Tietoliikenneprotokollat II 5 op

Lisätiedot

Hypermedialla tarkoitetaan tiedon esittämistä, käsittelyä ja jäsentämistä siten että käyttäjä ja käyttötilanteen erityispiirteet tulevat huomioiduiksi. Hypermedian tyypillinen sovellus voi esimerkiksi olla verkkosivu tai -palvelu, kuten esimerkiksi sosiaalisen median verkkopalvelu, sähköinen asiointipaikka, käyttäjäprofiiliin mukautuva käyttöohje tai vaikkapa matkailijan mukana kulkeva vuorovaikutteinen, asiantuntijajärjestelmän piirteitä omaava matkaopas. World Wide Webin (WWW) kehittymisen myötä hypermedian rooli tieto- ja viestintätekniikassa on merkittävästi kasvanut. Sen menetelmät eivät kuitenkaan rajoitu vain verkkosovelluksiin; esimerkiksi rakenteisilla dokumenteilla on runsaasti sovelluksia kaikessa tietojenkäsittelyssä. Ammattiaineen kotisivu löytyy TTY:n Hypermedialaboratorion kotisivuilta (kohdasta opetus).

Viimeksi muokattu16.02.2011