Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Hydrauliikka ja automatiikka, 25 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Kari Koskinen

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija omaa yleisnäkemyksen hydrauliikan ja automatiikan alueelta.
- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on valmius kandidaatin työn tekemiseen.
- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on valmius aloittaa hydraulitekniikan tai koneautomaation syventävät opinnot.

Esitietovaatimukset

Pakollinen opintojakso IHA-1101 ( Pakollinen )

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Hydrauliikka ja automatiikka, hydraulitekniikka 30 op
Hydrauliikka ja automatiikka, koneautomaatio 30 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
IHA-1500 Pneumatiikka 5 op III  
IHA-2100 Hydraulitekniikka I 5 op II  
IHA-2300 Mobilehydrauliikka 5 op III  
IHA-3100 Ohjausjärjestelmät koneautomaatiossa 5 op III  
Yhteensä 20 op  

Vaihtoehtoiset opintojaksot

Valittava vähintään 5 pisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
IHA-1300 Vesihydrauliikan perusteet 5 op III  
IHA-1306 Introduction to Water Hydraulics 5 op III  
IHA-1400 Pumppaustekniikka 5 op III  

Lisätiedot

Suomessa on monia teollisuuden aloja, jotka tarvitsevat hydrauliikan ja automatiikan tuntijoita, mm. metsä-, konepaja- ja automaatioteollisuus. Hydrauliikan ja automatiikan aineopinnot antavat valmiuden ymmärtää hydraulitekniikan ja sen säätöteknisiin sovellutuksiin liittyvän teorian perusteita. Lisäksi opitaan tuntemaan teollisuus- ja mobilehydrauliikan komponenttien rakenteita ja järjestelmien peruskytkentöjä sekä koneautomaation ohjauksen periaatteita.

Viimeksi muokattu05.08.2011