Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Hajautetut järjestelmät, 25 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Tommi Mikkonen

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on sellaiset eri alojen perustiedot, joita tarvitaan hajautettujen ja sulautettujen järjestelmien suunnittelussa ja toteuttamisessa.
- Opintokokonaisuuden suorittaminen antaa tarvittavat lähtötiedot seuraavien syventävien opintojen suorittamiseen: hajautetut ohjelmistot, sulautetut järjestelmät, automaatio- ja informaatioverkot, tietoliikenneverkot ja protokollat sekä sähkövoimatekniikan syventävät opinnot.

Esitietovaatimukset

OHJ-1100 Ohjelmointi I tai OHJ-1110 Laaja ohjelmointi 1 ( Pakollinen )

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Automaatio- ja informaatioverkot 30 op
Sulautetut järjestelmät 30 op
Tietoliikenneverkot ja protokollat 30 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus
ASE-1250 Järjestelmien ohjaus 5 op  
OHJ-1150 Ohjelmointi II 5 op 1  
OHJ-1160 Laaja ohjelmointi 2 6 op 1  
OHJ-2010 Tietorakenteiden käyttö 5 op  
TLT-2100 Tietoliikenneverkkojen perusteet 5 op  
TLT-3101 Tietoturvallisuuden perusteet 3 op  
Yhteensä 29 op  

1. Opintojaksot ovat vaihtoehtoiset ja toisensa poissulkevat.

Vaihtoehtoiset opintojaksot

Opintojaksot eivät sulje toisiaan pois, vaan näitä kaikkia voi käyttää täydentävien tapaan.

Valittava vähintään 4 pisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet
ACI-20030 Säädön suunnittelu 7 op
OHJ-1400 Olio-ohjelmoinnin peruskurssi 4 op
OHJ-4010 Rinnakkaisuus 4 op
TLT-2310 Tietoliikenneprotokollat I 5 op

Täydentävät opintojaksot

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (25)

Opintojakso Opintopisteet
OHJ-5010 Hajautettujen järjestelmien perusteet 5 op
OHJ-5101 Web-ohjelmointi 4 op
TLT-2150 Tietoliikenneverkkojen laboratorioharjoitukset 3 op

Lisätiedot

Aineopinnot antavat perusteet ja valmiudet hajautettujen ja sulautettujen järjestelmien suunnitteluun. Opintokokonaisuuden tarkoituksena on kerätä yleiset perusteet omaan kokonaisuuteensa, jonka jälkeen on mahdollista suuntautua jollekin tietylle sovellus- tai teknologia-alueelle.

Viimeksi muokattu16.03.2011