Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Energiatekniikka, 25 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Hannu Ahlstedt, Risto Raiko

Osaamistavoitteet

- Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:
- -osaa energiatekniikan perusteita
- -pystyy tulkitsemaan energiatekniikan yhteiskunnallista merkitystä
- -pystyy arvioimaan energiatekniikan kehitystä
- Oppimistavoitteet saavutettuaan opiskelijalla on yleiskuva energiatekniikasta.

Esitietovaatimukset

Perusopintojen matematiikan ja fysiikan opintojaksot. ( Suositeltava )

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Talotekniikka 30 op
Virtaustekniikka 30 op
Voimalaitos- ja polttotekniikka 30 op

Sisältö

Vaihtoehtoiset opintojaksot

Valittava vähintään 25 pisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
ENER-1100 Energiatekniikan mittaukset 3 op III  
ENER-1200 Ilmansuojelu 3 op II  
ENER-2020 Lämpötekniikan perusteet 5 op II  
ENER-3010 Lämmönsiirron perusteet 5 op III  
ENER-5010 LVI-järjestelmien suunnittelu 5 op III  
ENER-5200 Jäähdytystekniikka 1 5 op III  
ENER-7010 Teollisuuden prosessit 4 op II  
ENER-8010 Energiatekniikan perusteet 3 op II  
ENER-8100 Energiatalous 5 op III  
MEC-6120 LVI-tekniikka 5 op III  

Lisätiedot

Opintokokonaisuus sopii toiseksi aineopintovaihtoehdoksi lähes kaikkiin tekniikan alan opintoihin tai kokonaisuuden pohjalta on mahdollista jatkaa myös Talotekniikan, Virtaustekniikan sekä Voimalaitos- ja polttotekniikan syventäviin opintoihin kokonaisuutta sopivasti täydentäen. Kun aineopintokokonaisuudella halutaan täydentää sähkövoimatekniikan opintoja, suositellaan valittavan opintojaksot ENER-1100, ENER-2020, ENER-3010 ja ENER-8010. Rakennustekniikan koulutusohjelmassa opiskeleville kokonaisuudesta muodostuu LVI-tekniikkaan suuntauva hyväksyttävä sivuainekokonaisuus, kun valitaan opintojaksot ENER-1100, ENER-3010, ENER-5010, ENER-5200, ENER-8010, ENER-8100 ja MEC-6120 eli yhteensä 31 op. Opintokokonaisuus ei kuitenkaan anna pätevyyttä toimia LVI-suunnittelijana. Kokonaisuutta ei hyväksytä Ympäristö- ja energiatekniikan tai Konetekniikan koulutusohjelmien aineopintokokonaisuudeksi.

Viimeksi muokattu31.03.2011