Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Energiatekniikan suunnan aineopinnot, 25 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Hannu Ahlstedt

Osaamistavoitteet

- Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:
- -osaa termodynamiikan perusteet
- -osaa perustiedot koneenpiirustuksesta, materiaaleista ja dynamiikasta
- -osaa sähkötekniikan perusteet
- Osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelijalla on edellytykset jatkaa Ympäristö- ja energiatekniikan koulutusohjelman energiatekniikan suunnan kandidaattityöhön johtaviin aineopintokokonaisuuksiin.

Esitietovaatimukset

Ympäristö- ja energiatekniikan koulutusohjelman perusopinnot. ( Suositeltava )

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Energia- ja prosessitekniikka 26 op
Talotekniikka 26 op
Voimalaitosten ympäristö- ja turvallisuuskysymykset 25 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus Vuosikurssi
ENER-2020 Lämpötekniikan perusteet 5 op 1   II  
KEM-2210 Fysikaalinen kemia 1 4 op 1   II  
MEC-1010 Koneenpiirustus ja CAD perusteet 5 op   II  
MEC-2200 Dynamiikan perusteet 5 op   II  
MOL-1210 Materiaalit 4 op   II  
SMG-1100 Piirianalyysi I 5 op 2   II  
SMG-1200 Piirianalyysi II 5 op 2   II  
SMG-2100 Sähkötekniikka 5 op 2   II  
STL-2110 WWW-kurssi: Sähkö, elektroniikka ja ympäristö 2 op   II  
Yhteensä 40 op    

1. Valitaan toinen
2. Opintojakso SMG-2100 Sähkötekniikka voidaan korvata opintojaksoilla SMG-1100 Piirianalyysi I ja SMG-1200 Piirianalyysi II

Viimeksi muokattu28.03.2011