Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Energiantuotanto, 26 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Risto Raiko, Lauri Kettunen

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:
- - osaa selittää energian tuotannon eri muotoja
- - osaa analysoida eri energialähteillä toteutettuja energiajärjestelmiä
- Osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelijalla on edellytykset jatkaa alan syventäviin opintoihin.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet
ENER-8010 Energiatekniikan perusteet 3 op
Yhteensä 3 op

Täydentävät opintojaksot

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (26)

Opintojakso Opintopisteet
ENER-1200 Ilmansuojelu 3 op
ENER-3010 Lämmönsiirron perusteet 5 op
ENER-6010 Polttotekniikka 5 op
ENER-8100 Energiatalous 5 op
ENER-8200 Höyrytekniikka 5 op
ENER-8220 Ydinvoimalaitokset 4 op
SMG-4150 Uusiutuvien energiamuotojen työkurssi 5 op
SMG-4350 Polttokennot ja vetyteknologia 5 op
SMG-4450 Aurinkosähkö 5 op
SMG-4500 Tuulivoima 5 op
SVT-1200 Sähkövoimajärjestelmän perusteet 5 op
TUR-2400 Luotettavuus- ja riskianalyysi 5 op
TUR-3230 Ympäristöriskien analysointi 5 op

Lisätiedot

Opintokokonaisuus on tarkoitettu teknis-luonnontieteellisen koulutusohjelman opiskelijoille.

Viimeksi muokattu31.03.2011