Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Energia- ja prosessitekniikka, 26 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Risto Raiko, Hannu Ahlstedt

Osaamistavoitteet

- Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:
- -osaa termodynamiikan perusteet
- -osaa lämmönsiirron perusteet
- -osaa virtausopin perusteet
- -osaa energiatekniikan mittausten perusteet
- Osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelijalla on edellytykset jatkaa alan syventäviin opintoihin.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Energiatekniikan suunnan aineopinnot 25 op Suositeltava

Aineopintojen suorittamiseksi ainakin esitieto-opintojaksojen sisältämän tietämyksen hallinta on oleellista. Opintojakso ENER-8010 Energiatekniikan perusteet sisältää oleellisia esitietoja. ( Suositeltava )

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Talotekniikka 30 op
Virtaustekniikka 30 op
Voimalaitos- ja polttotekniikka 30 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
ENER-1100 Energiatekniikan mittaukset 3 op III  
ENER-2060 Teknillinen termodynamiikka 5 op III  
ENER-3010 Lämmönsiirron perusteet 5 op III  
ENER-3051 Lämmönsiirron jatkokurssi 3 op III  
ENER-4010 Virtausoppi 5 op III  
Yhteensä 21 op  

Vaihtoehtoiset opintojaksot

Valittava vähintään 5 pisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet
ENER-4041 Kitkallinen virtaus 5 op
ENER-5200 Jäähdytystekniikka 1 5 op
ENER-6010 Polttotekniikka 5 op
ENER-8200 Höyrytekniikka 5 op
MEC-6120 LVI-tekniikka 5 op
STL-3600 Ympäristöterveyden jatkokurssi 5 op

Viimeksi muokattu31.03.2011