Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Elektroniikka, 25 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Katja Laine

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden jälkeen opiskelija tunnistaa elektroniikan eri osa-alueita ja osaa selostaa eri osa-alueiden perusteet. Hän osaa määritellä elektroniikkajärjestelmän eri osat ja osaa analysoida eri osien toimintaa.
- Opiskelija osaa elektroniikan peruskäsitteistön, hän osaa määritellä peruskomponenttien keskeisimmät ominaisuudet ja osaa soveltaa peruskomponentteja peruskytkentöjen ja niihin perustuvien piirien suunnittelussa.
- Opiskelija osaa toimia laboratoriossa ja käyttää yleisimpiä elektroniikan perusohjelmistoja ja -mittalaitteita.

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Biolääketieteen instrumentointi 30 op
Biosensing 30 op
Elektroniikan materiaalien syventävät opinnot 30 op
Elektroniikan tuotesuunnittelu 30 op
Elektroniikka: Suurtaajuustekniikka 30 op
Langattomat sensoriverkot 30 op
Ohjelmoitavat alustat ja laitteet 30 op
Paikannus ja navigointi 30 op
Sulautetut järjestelmät 30 op
Sähkökäyttöjen tehoelektroniikka 30 op
Teholähde-elektroniikka 30 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet
ELE-2050 Elektroniikan työkurssi 6 op
Yhteensä 6 op

Täydentävät opintojaksot

Huomioi täydentäviä opintojaksoja valitessasi mahdollinen tuleva elektroniikan syventävä opintokokonaisuutesi. Esimerkiksi, jos ajattelet opiskella Suurtaajuustekniikan syventävän opintokokonaisuuden, kannattaa silloin valita aineopintojen täydentävistä kursseista ainakin ELE-2250 Johdatus suurtaajuustekniikkaan.

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (25)

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
ELE-1030 Elektroniikan perusteet III 5 op II  
ELE-2000 Modulaarielekroniikan perusteet 1-3 op  
ELE-2100 Puolijohdekomponenttien sovellukset 4 op III  
ELE-2201 Analogiatekniikka 4 op III  
ELE-2250 Johdatus suurtaajuustekniikkaan 4 op III  
ELE-2301 Sulautettujen prosessorisovellusten perusteet 4 op III  
ELE-2350 Elektroniikkalaitteen tuotesuunnittelu 4 op III  
ELE-3050 CAE elektroniikassa 3 op III  

Lisätiedot

Elektroniikka on sähkön käsittelemistä sen hienojakoisimmassa muodossa: varauksina, signaaleina ja viesteinä, bitteinä, sähkömagneettisena säteilynä ja joskus tehoinakin. Elektroniikka on siten teknisten järjestelmien ja laitteiden koossapitävä sekä toimintaa ohjaava voima, jonka avulla laitteet, anturit ja toimielimet sekä signaalit ja viestit kootaan yhdeksi toimivaksi ja ihmistä palvelevaksi kokonaisuudeksi. Elektroniikan aineopintokokonaisuuden jälkeen opiskelijalla on valmius elektroniikan syventäviin opintoihin. Elektroniikan syventävät opinnot voivat painottua seuraaville alueille: Elektroniikan tuotesuunnittelu Elektroniikan materiaalit Sulautetut järjestelmät Suurtaajuustekniikka

Viimeksi muokattu17.03.2011