Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Elektroniikan perusteet, 25 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Katja Laine

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden jälkeen opiskelija osaa määritellä elektroniikan peruskäsitteistöä, peruskomponentteja ja peruskytkentöjä. Hän osaa selittää ja laskea sekä analogia- että digitaalielektroniikan perusasioita. Hän tunnistaa elektroniikkajärjestelmän eri osat ja osaa analysoida niiden toimintaa. Hän on saavuttanut hyvät valmiudet soveltaa elektroniikan perusteita oman alansa tarpeisiin.
- Opiskelija osaa toimia laboratoriossa ja käyttää yleisimpiä elektroniikan perusohjelmistoja ja -mittalaitteita.

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Elektroniikan materiaalien syventävät opinnot 30 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet
ELE-1010 Elektroniikan perusteet I 3 op
ELE-1020 Elektroniikan perusteet II 6 op
ELE-1030 Elektroniikan perusteet III 5 op
ELE-2050 Elektroniikan työkurssi 6 op
Yhteensä 20 op

Täydentävät opintojaksot

Opintokokonaisuus täydennetään vähintään 25 opintopisteen laajuuteen millä tahansa Elektroniikan laitoksen opintojaksoilla.

Lisätiedot

Elektroniikan perusteiden aineopinnot on tarkoitettu muille kuin automaatiotekniikan, sähkötekniikan, tietotekniikan sekä signaalinkäsittelyn ja tietoliikenne-tekniikan koulutusohjelmien opiskelijoille. Tämän aineopintokokonaisuuden jälkeen opiskelijalla on perusnäkemys elektroniikasta.

Viimeksi muokattu17.03.2011