Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Digitaali- ja tietokonetekniikka, 25 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Olli Vainio

Osaamistavoitteet

- Digitaali- ja tietokonetekniikan aineopinnot suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot digitaalisten laitteiden toiminnasta ja mittauksista.
- Hän osaa selittää tietokoneen, prosessorin ja prosessorin sisäisten laskentayksiköiden rakennetta ja toimintaa.
- Hallitsee elektroniikan perussuunnittelutyökalujen (Electronic Design Automation, EDA) käytön.
- Osaa suunnitella ja toteuttaa digitaalisia laitteita prosessoreilla ja ohjelmoitavilla alustoilla (FPGA-logiikkapiirit).
- Saavuttaa valmiudet syventäviin opintoihin Tietokonetekniikan laitoksella.

Esitietovaatimukset

TKT-1101 Digitaalitekniikan perusteet ( Pakollinen )

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Langattomat sensoriverkot 30 op
Ohjelmoitavat alustat ja laitteet 30 op
Paikannus ja navigointi 30 op
Sulautetut järjestelmät 30 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Koulutusohjelmakohtaisten pakollisten opintojaksojen tilalle on valittava vaihtoehtoisia opintojaksoja niin, että aineopintojen kokonaislaajuus on vähintään 25 op.

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
TKT-1111 Tietokonearkkitehtuuri 1 5 op I  
TKT-1202 Digitaalisuunnittelu 5 op II  
TKT-1212 Digitaalijärjestelmien toteutus 8 op II  
TKT-1230 Digitaalitekniikan laboratoriotyöt 3 op II  
TKT-3201 Tietokonearkkitehtuuri 2 5 op II  
Yhteensä 26 op  

Vaihtoehtoiset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
OHJ-4010 Rinnakkaisuus 4 op III  
SGN-1201 Signaalinkäsittelyn menetelmät 3 op II  
SGN-2010 Digitaalinen lineaarinen suodatus I 5 op III  
TKT-1220 Tietokonearitmetiikka I 4 op III  
TKT-3401 Tietokonearkkitehtuuri 3 5 op III  
TLT-5100 Tiedonsiirtotekniikan perusteet 5 op II  

Täydentävät opintojaksot

Jos kandidaatintyö tehdään tähän opintokokonaisuuteen, on suoritettava TKT-1570 Tietokonetekniikan kandidaatintyöseminaari.

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
TKT-1570 Tietokonetekniikan kandidaatintyöseminaari 0 op III  

Lisätiedot

Tietokoneet ovat nopeasti siirtyneet konesaleista ja pöydiltä taskuun, kodinkoneisiin, viihde-elektroniikkaan, mobiililaitteisiin, koneisiin, kulkuneuvoihin sekä lukemattomiin yhteiskunnassa välttämättömiin laitteisiin, joita ei tule ajatelleeksi tietokoneina. Prosessorien määrä yhdessä laitteessa on kasvanut ja liityntä muihin laitteisiin monipuolistunut erilaisilla langattomilla tietoliikenneyhteyksillä sekä lukuisilla langallisilla liityntästandardeilla. Ohjelmoitavien prosessoreiden lisäksi myös laitteisto ("rauta") on muuttunut ohjelmoitavaksi, mikä mahdollistaa toimintojen päivittämisen valmistuksen jälkeenkin. Digitaali- ja tietokonetekniikan aineopinnot tarjoavat vahvan osaamiskokonaisuuden tällaisten laitteiden suunnittelulle ja toteutukselle.

Viimeksi muokattu01.02.2011