Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Biotekniikan koulutusohjelman suuntaavat aineopinnot, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Matti Karp

Osaamistavoitteet

- Koulutusohjelman suuntaavat aineopinnot suoritettuaan opiskelija pystyy jatkamaan opintojaan koulutusohjelmaan hyväksyttäviin aineopintoihin.

Esitietovaatimukset

Biotekniikan koulutusohjelman perusopinnot. ( Pakollinen )

Sisältö

Vaihtoehtoiset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus Vuosikurssi
BME-5200 Kudosteknologia I 3 op 2   II  
ELE-1020 Elektroniikan perusteet II 6 op 1   III  
KEM-2050 Kemian perustyöt 6 op 2, 4   II  
KEM-2210 Fysikaalinen kemia 1 4 op 4   II  
MAT-31090 Matriisilaskenta 1 5 op 3   III  
MAT-33500 Differentiaaliyhtälöt 5 op 3   II  
SGN-1201 Signaalinkäsittelyn menetelmät 3 op 1, 3   II  
SMG-1100 Piirianalyysi I 5 op 1   II  
YHTTAY-2020 Biomolekyylit 6 op 2, 4   II  

1. Pakollisia biomittausten aineopintoihin.
2. Pakollisia kudosteknologian aineopintoihin.
3. Pakollisia laskennallisen systeemibiologian aineopintoihin.
4. Pakollisia ympäristöbiotekniikan aineopintoihin.

Täydentävät opintojaksot

Täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen vaihtoehtoisista ja täydentävistä opintojaksoista.

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (30)

Opintojakso Opintopisteet
BME-1010 Ihmisen anatomia ja fysiologia 6 op
KIE-1440 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 2 op
MAT-20401 Vektorianalyysi 4 op
MAT-20451 Fourier'n menetelmät 4 op
MAT-20501 Todennäköisyyslaskenta 4 op
MAT-20601 Diskreetti matematiikka 4 op
MAT-21161 Algoritmimatematiikka 4 op
MAT-33311 Tilastomatematiikka 1 4 op
MAT-45700 Johdatus teknilliseen laskentaan Matlabilla 3 op
YHTTAY-2031 Biokemian työkurssi I 5 op
YHTTAY-2040 Molekyylibiologia 5 op
YHTTAY-2100 Biotekninen tuotekehitys 5 op

Viimeksi muokattu24.04.2012