Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Biomittaukset, 25 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Jukka Lekkala

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot erilaisten biotieteisiin liittyvien mittausjärjestelmien ja analytiikkatuotteiden suunnitteluun, mallintamiseen ja toteuttamiseen.
- Hän omaa valmiuden tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin, sekä ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen.
- Kykenee toimimaan työelämässä biomittaustekniikan soveltajana.
- Omaa riittävät kieli-, viestintä- ja yhteistyötaidot.

Esitietovaatimukset

ELE-1020 Elektroniikan perusteet II ( Pakollinen )
SGN-1201 Signaalinkäsittelyn menetelmät ( Pakollinen )
SMG-1100 Piirianalyysi I ( Pakollinen )

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Anturitekniikka 30 op
Biokuvantaminen 30 op
Biomittaukset 30 op
Biosensing 30 op
Mikrosysteemitekniikka 30 op
Mittaustekniikka 30 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Mikäli jokin opintokokonaisuuden pakollisista opintojaksoista sisältyy koulutusohjelmakohtaisiin perusopintoihin tai muihin esitietovaatimuksiin, opintokokonaisuus täydennetään systeemitekniikan laitoksen muilla opintojaksoilla.

Opintojakso Opintopisteet
ACI-51006 Introduction to Microsystem Technology 4 op
BME-2626 Processing of Physiological Signals 5 op
FYS-1480 Kiinteän olomuodon fysiikka A 3 op
MIT-4010 Anturifysiikka 7 op
MIT-4031 Mikroanturit 6 op
Yhteensä 25 op

Viimeksi muokattu29.03.2011