Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Biomateriaalitekniikan sivuaine (IBT), 25 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Minna Kellomäki

Osaamistavoitteet

- Opiskelija tunnistaa alan soveltamismahdollisuudet solu-ja kudosteknologian osalta.
- Opiskelija hallitsee biomateriaalitekniikan keskeiset käsitteet ja määritelmät.
- Opiskelija tietää keskeisten biomateriaalien ominaisuudet ja käyttökohteet solu-ja kudosteknologian alalla.
- Opiskelija tuntee biomateriaalitekniikassa käytettyjä menetelmiä.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus
BME-1157 Biomedical Engineering: Signals and Systems 2 op  
BME-1167 Biomedical Engineering: Biomaterials 2 op 1  
BME-1177 Biomedical Engineering: Research and Productization 2 op  
BME-1796 Product Development of Biomedical Devices 5 op  
BME-4106 Biodegradable Polymers 5 op  
BME-4806 Implantology 3 op  
BME-5300 Kudosteknologia II 5 op  
MOL-1210 Materiaalit 4 op  
Yhteensä 28 op  

1. BME-1167 voidaan korvata opintojaksoilla BME-1120 tai BIOM-1216.

Lisätiedot

Opintokokonaisuus tarkoitettu sivuaineeksi Tampereen yliopiston Bioteknologian opiskelijoille, joiden pääaineena on Solu-ja kudosteknologia.

Viimeksi muokattu29.03.2011