Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Biomateriaalitekniikan sivuaine, 25 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Minna Kellomäki

Osaamistavoitteet

- Opiskelija hallitsee biomateriaalitekniikan keskeiset käsitteet ja määritelmät.
- Opiskelija tietää keskeisten biomateriaalien ominaisuudet ja käyttökohteet.
- Opiskelija tuntee biomateriaalitekniikassa käytettyjä menetelmiä.
- Opiskelija tunnistaa alan soveltamismahdollisuudet.

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Biomateriaalitekniikka 30 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus
BME-1120 Bio- ja lääketieteen materiaalit 5 op 1  
BME-1157 Biomedical Engineering: Signals and Systems 2 op  
BME-1167 Biomedical Engineering: Biomaterials 2 op 1  
BME-1177 Biomedical Engineering: Research and Productization 2 op  
BME-1250 Viranomaisvaatimukset lääkinnällisten laitteiden suunnittelulle ja valmistukselle 3 op  
MOL-1210 Materiaalit 4 op  
Yhteensä 18 op  

1. Vain jomman kumman opintojakson voi sisällyttää tutkintoon.

Täydentävät opintojaksot

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (25)

Opintojakso Opintopisteet
BME-4106 Biodegradable Polymers 5 op
BME-4606 Drug Delivery Devices 4 op
BME-4806 Implantology 3 op
BME-5200 Kudosteknologia I 3 op
KEM-2100 Orgaaninen kemia 5 op
KEM-3100 Polymeerikemia 5 op
MOL-1440 Materiaalien valmistusmenetelmät 2 5 op
MOL-1530 Polymeerifysiikka 5 op
MOL-1650 Materiaalit ja ympäristö 5 op
MOL-5170 Muovimateriaalit 4 op
MOL-6100 Polymeerien reologia 4 op

Lisätiedot

Biomateriaalit ovat biosfääriin sopeutuvia joko synteettisiä tai luonnosta peräisin olevia materiaaleja, ja niille on ominaista, että ne voidaan palauttaa (esim. kompostoimalla) luonnon kiertokulkuun ja/tai ne ovat kudosystävällisiä. Biomateriaalien erikoissovellutukset ovat biolääketieteen ja bioteknologian aloilla, mutta biomateriaaleja käytetään yhä enenevässä määrin myös muilla aloilla kuten pakkaus- ja hygieniateollisuuden tarpeisiin. Biomateriaalitekniikan sivuaine antaa yleiskuvan eri materiaalityhmien biolääketieteellisistä sovelluksista, viranomaismääräyksistä sekä syvällisemmän tietämyksen opiskelijan valinnan mukaisesta jostakin biomateriaalitekniikan erityisalasta.

Viimeksi muokattu29.03.2011