Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Automaatiosovellukset biotekniikassa, 25 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Pekka Pietilä, Pasi Kallio

Osaamistavoitteet

- Opiskelija osaa nimetä ja selittää perustiedot automaatiotekniikan käsitteistä ja menetelmistä.
- Opiskelija osaa soveltaa mikrosysteemitekniikkaa lääke- ja biotieteiden alalla.
- Opiskelija hallitsee syventävät tiedot erikoisalueista ja niiden soveltamismahdollisuuksista; dynaamisten järjestelmien mallinnuksesta ja simuloinnista, mikrosysteemitekniikkasta tai biotieteisiin liittyvistä antureista.

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Langattomat sensoriverkot 30 op
Mittaustekniikka 30 op
Paikannus ja navigointi 30 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
ACI-51006 Introduction to Microsystem Technology 4 op III  
ACI-51406 Microfluidics 5 op III  
ASE-1220 Systeemitekniikan perusteet 1 5 op III  
Yhteensä 14 op  

Täydentävät opintojaksot

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (25)

Opintojakso Opintopisteet
ACI-20090 Mallinnus ja simulointi 5 op
ACI-42070 Identifiointi 5 op
ACI-51106 Laboratory Course in Microsystem Technology 4 op
ACI-51306 Microrobotics and microactuators 5 op
ASE-1230 Systeemitekniikan perusteet 2 5 op
ASE-1310 Automaatiotekniikan sovellukset 3 op
ASE-7816 Biosensors 5 op
MIT-4031 Mikroanturit 6 op
MIT-4051 Piianturien suunnittelu 8-9 op
MIT-5210 Optiset menetelmät bioanalytiikassa 4 op

Lisätiedot

Soveltuu sivuaineeksi kudosteknologian pääaineopiskelijoille. Opintokokonaisuuden tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet soveltaa automaatio- ja systeemitekniikkaa lääke- ja biotieteiden alalla. Opintokokonaisuus keskittyy mikrosysteemitekniikkaan: mikroantureihin, toimilaitemateriaaleihin, mikrofluidistiikkaan, mutta tarjoaa mahdollisuuden perehtyä myös dynaamisten (bio)järjestelmien mallinnukseen ja simulointiin.

Viimeksi muokattu15.02.2012