Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Automaation tietotekniikka, 25 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Mikko Salmenperä, Jari Seppälä

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden jälkeen opiskelija osaa tunnistaa ja nimetä automaation laitetekniikan keskeisimmät komponentit ja ymmärtää miten miten osakomponentit muodostavat modernin automaatiojärjestelmän.
- Opiskelija ymmärtää miten automaatiojärjestelmiä kehitetään, tunnistaa keskeisimmät automaation ohjelmisto-, tietoliikenne- ja turvaratkaisut sekä ymmärtää miten näitä hyödynnetään automaation eri sovellusalueilla.

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Automaatio- ja informaatioverkot 30 op
Automaation ohjelmistotekniikka 30 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Pakolliset esitiedot: OHJ-1150 Ohjelmointi II, 5op

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus
ASE-2170 Automaatiojärjestelmät ja -suunnittelu 5 op 1  
OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet 4 op  
TKT-1111 Tietokonearkkitehtuuri 1 5 op  
TLT-2100 Tietoliikenneverkkojen perusteet 5 op  
Yhteensä 19 op  

1. ACI-31040 Automaatiolaitteet ja -verkot, 7op

Vaihtoehtoiset opintojaksot

Vaihtoehtoisia opintojaksoja voi korvata täydentävillä, mikäli opintojaksot kuuluvat jos toiseen opintokokonaisuuteen.

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus Vuosikurssi
ELE-2301 Sulautettujen prosessorisovellusten perusteet 4 op 1   II  
TKT-3500 Mikrokontrollerijärjestelmät 5 op 1   II  
TLT-3101 Tietoturvallisuuden perusteet 3 op 1   II  

1. TKT-3500 tai ELE-2301 tulee lukea jos jatkaa Automaation ohjelmistotekniikkaan. Jos jatkaa Automaatio- ja informaatioverkkoihin, tulee lukea TLT-3101

Täydentävät opintojaksot

Mikäli täydentävissä opinnoissa on esitietovaatimuksina kursseja, jotka eivät sisälly jo joihinkin muihin opintokokonaisuuksiin tai pakollisiin opintoihin, voi vastuuhenkilöiden kanssa keskustella näiden sisällyttämisestä tähän kokonaisuuteen.

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (25)

Opintojakso Opintopisteet
MAT-21161 Algoritmimatematiikka 4 op
OHJ-1400 Olio-ohjelmoinnin peruskurssi 4 op
OHJ-2010 Tietorakenteiden käyttö 5 op
OHJ-4010 Rinnakkaisuus 4 op
OHJ-5101 Web-ohjelmointi 4 op
TITA-1110 Tietojohtamisen perusteet 1 4 op
TKT-1101 Digitaalitekniikan perusteet 4 op
TLT-2310 Tietoliikenneprotokollat I 5 op
TLT-5100 Tiedonsiirtotekniikan perusteet 5 op
TLT-6100 Langattoman tietoliikenteen perusteet 5 op

Lisätiedot

Moderni automaatiojärjestelmä on tietoliikenneverkkoja hyödyntävä, perinteisistä ja älykkäistä laitteista koostuva ohjelmistotuote. Automaation tietotekniikan aineopinnot antavat kokonaiskäsityksen ja perustietämyksen automaation eri osa-alueista. Opintoja voidaan painottaa joko automaation ohjelmistotekniikkaan tai automaation tietoliikennetekniikkaan luoden näin pohja syventäville opintokokonaisuuksille sekä toimimiselle automaatioympäristön työtehtävissä. Opintokokonaisuus soveltuu lukuvuonna 2009-2010 tai aiemmin opintonsa aloittaneille.

Viimeksi muokattu16.08.2011