Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Arkkitehdin tutkinnon pakolliset aineopinnot, 46 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Arkkitehdin tutkinnon aineopinnot

Yhteyshenkilö

Markku Hedman

Osaamistavoitteet

- Aineopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle ammattitaidon perusta jonka avulla on mahdollista osallistua tuloksellisesti ympäristön rakentamiseen ja käyttöön liittyvään suunnitteluun, suunnittelu- ja rakentamishallintoon sekä tieteellisen tutkimuksen menetelmien ja tulosten hyödyntämiseen. Aineopintojen keskeisenä tehtävänä on kehittää suunnitteluvalmiuksia.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Arkkitehtuuri / Pakolliset aineopinnot 110 op Suositeltava

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Arkkitehdin tutkinnon syventävät opinnot 30 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
AHT-3410 Arkkitehtuurin historian ammattikurssi 2 10 op IV  
ARS-3410 Asuntosuunnittelun ammattikurssi 10 op IV  
ARS-4000 Ammattiharjoittelu 4 op IV  
ARS-4310 Rakennussuunnittelun ammattikurssi 10 op IV  
AYS-2410 Yhdyskuntasuunnittelun ammattikurssi 2 10 op IV  
KIE-1440 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 2 op IV  
Yhteensä 46 op  

Viimeksi muokattu24.02.2011