Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

TTE-6011 Valmistustekniikat ja -järjestelmät, 4 op
Manufacturing Technology and Systems

Lisätiedot

Opintojaksolla on käytössä Moodle-oppimisalusta

Vastuuhenkilö

Paul Andersson, Jouko Kiviö

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitukset
Harjoitustyöt  
 2 h/vko
 5 h/per

+2 h/vko

 1 h/per 
TTE-6011 2011-01 Keskiviikko 8 - 10, K1703

Suoritusvaatimukset

Hyväksytysti suoritetut harjoitukset ja harjoitustyö. Hyväksytysti suoritettu kirjallinen tentti.

Osaamistavoitteet

Opiskelija kykenee valitsemaan ja soveltamaan valmistusmenetelmiä lastuavassa ja levytyöosien valmistuksessa. Lisäksi hän ymmärtää tuotetehtaan ja tuotantojärjestelmien toimintaperiaatteet.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Tuotetehtaan toiminta yleisesti  Tuotantolaitoksen eri toimintojen kytkeytyminen toisiinsa  Toimintojen ohjausperiaatteet 
2. Tuotantojärjestelmät  Erilaiset tuotannon organisointitavat   
3. Lastuamisen perusteet  Lastuamisparametrit ja terägeometriat  Työkalujen ja parametrien valinta 
4. Valmistusmenetelmät  Menetelmien tyypilliset käyttökohteet ja konepajatuotteiden valmistusprosessit  Menetelmien ja työnvaiheiden soveltaminen eri piirteiden valmistukseen 

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Luentokalvot     Andersson            Suomi  
Luentokalvot     Kiviö            Suomi  
Opintomoniste     Andersson            Suomi  
Verkkokirja           Tarkentuu luentojen edetessä      Englanti  

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TTE-6011 Valmistustekniikat ja -järjestelmät, 4 op TTE-6010 Valmistustekniikat, 4 op  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
TTE-6011 2011-01        

Viimeksi muokattu19.04.2012