Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

TTE-4011 Laatu- ja mittaustekniikat, 4 op
Quality Assurance

Lisätiedot

Opintojaksolla on käytössä Moodle-oppimisalusta

Vastuuhenkilö

Heikki Tikka, Paul Andersson

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitukset
Laboratoriotyö
 2 h/vko
 4 h/per
 10 h/per
+2 h/vko

+10 h/per   
TTE-4011 2011-01 Keskiviikko 8 - 10, K1703

Suoritusvaatimukset

Hyväksytysti suoritettu kirjallinen tentti Hyväksytysti suoritettu harjoitustyö Hyväksyttävästi suoritetut laboratorioharjoitukset

Osaamistavoitteet

Opiskelijan kykenee soveltamaan opetettuja laatutekniikoita tuotannosta kerättyjen tietojen analysointiin. Opiskelija osaa lisäksi tarkastaa konepajateknisin mittauksin toleransseja ja määrittää niille mittausepävarmuudet.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Laatu ja poikkeamat  Tiedonkeruun organisointi  Koesuunnittelu 
2. Laatutyökalut  Laatutyökalujen käyttö tiedon analysoinnissa  Ratkaisujen löytäminen ja kehittämisen organisointi 
3. Toleranssien merkitys  ISO-toleranssijärjestelmän keskeinen sisältö  Geometriatoleranssien tarkastusperiaatteet 
4. Konepajateknisten mittauksien periaatteet  Erilaisten piirteiden ja poikkeamien mittauksessa käytettävät mittauslaitteet  Käytännön mittaustehtävästä suoriutuminen ja raportin laadinta 
5. Normaalit ja mittauksen laatu  Mittausepävarmuuden laskentaperiaatteet  Kalibrointijärjestelmien toiminta 

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Kirja   Konepajatekniset mittaukset ja kalibroinnit   Esala,Lehto,Tikka   951-817-816-X          Suomi  
Kirja   Koordinaattimittaus   Heikki Tikka   952-5657-01-9          Suomi  
Luentokalvot     Andersso & Tikka            Suomi  
Opintomoniste     Andersson & Tikka            Suomi  

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TTE-4011 Laatu- ja mittaustekniikat, 4 op TTE-4010 Laatu- ja mittaustekniikat, 5 op  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
TTE-4011 2011-01   Luennot
Harjoitustyöt
Laboratoriotyöt
   
Lähiopetus: 0 %
Etäopetus: 0 %
Itseopiskelu: 0 %  

Viimeksi muokattu08.02.2011