Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

TLT-3101 Tietoturvallisuuden perusteet, 3 op
Information Security

Lisätiedot

Mitoitus edustaa arviota melko perusteellisesti työskentelevän ja hyvään arvosanaan tähtäävän opiskelijan käyttämästä ajasta. Tällä kurssilla esiintyy tentin ja osaamistavoitteen luonteen sekä vaihtelevan esitietämyksen vuoksi melko suurta varianssia läpipääsyyn tarvittavassa työmäärässä.

Vastuuhenkilö

Jukka Koskinen, Marko Helenius

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot

 

 

 
 12 h/per

 
TLT-3101 2011-01 Perjantai 10 - 16, TB103

Suoritusvaatimukset

harjoitukset ja tentti, tässä järjestyksessä
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat

-

Osaamistavoitteet

Opiskelija - tunnistaa tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä uhkia ja vastuita; - osaa käyttää uhkien torjunnan menetelmiä siinä määrin kuin on tarpeen tietotekniikan opinnoissa ja yhteiskunnassa; - osaa etsiä ja soveltaa lisätietoja, kun niitä aikanaan työelämässä tarvitaan.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Tietoturvallisuuden merkitys: uhkien kautta abstrahoitava käsitteen sisältö.     
2. Tietoturvallisuuden osa-alueet: tietoturvaa tarvitsevien elämänalojen kautta abstrahoitava käsitteen ulottuvuus.     
3. Tietoturvamekanismeja, -periaatteita, -ohjeita. Hieman myös lainsäädäntöä.     

Opintojakson arvostelu

Suoritus ja arvostelu perustuu tenttiin, jossa on 60 monivalintatehtävää. Arvosteluun saattavat vaikuttaa lisäksi toteutuskohtakertaiset muut arvosteluperusteet, kuten oppimispäiväkirja.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Kirja   Security in Computing   C. Pfleeger, S. Pfleeger   0-13-035548-8     Prentice Hall, 3rd ed. 2003, ISBN 0-13-035548-8.      Englanti  
Muu verkkomateriaali   Linkitetty kurssin omaan aineistoon   eri tekijöitä       Suomeksi ja englanniksi      Suomi  
Verkkokirja   Kurssin oma verkkoaineisto + tehtävät   J.Koskinen       http://sec.cs.tut.fi      Suomi  

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
OHJ-1010 Tietotekniikan perusteet Pakollinen    

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
TLT-3101 2011-01   Luennot
   
Lähiopetus: 0 %
Etäopetus: 0 %
Itseopiskelu: 0 %  

Viimeksi muokattu07.06.2011