Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

TITA-5800 Ohjelmistoliiketoiminta, 4 op
Software Business

Lisätiedot

Soveltuu jatko-opinnoiksi

Vastuuhenkilö

Jussi Myllärniemi, Nina Helander, Ville-Pekka Limnell

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot

 

 
 2 h/vko
+2 h/vko

 
TITA-5800 2011-01 Keskiviikko 12 - 16, F PIENI SALI 1
Torstai 8 - 12, SE211
Keskiviikko 12 - 16, K1702
Keskiviikko 12 - 15, RG202
Tiistai 10 - 12, FB118

Suoritusvaatimukset

Osallistuminen opetukseen, harjoitustyö ja tentti.
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa ohjelmistoliiketoiminnan keskeiset osa-alueet ja ymmärtää ohjelmistoalan kehityksen ja nykytilan. Opiskelija kykenee kriittisesti analysoimaan ja kehittämään ohjelmistoalan liiketoimintamalleja. Hän osaa soveltaa opintojaksolla oppimaansa liiketoimintasuunnitelman laatimisen muodossa. Hän ymmärtää liiketaloustieteen ja ohjelmistotekniikan merkityksen ohjelmistoyrityksen johtamisessa.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Ohjelmistotuotanto toimialana.  Ohjelmistoliiketoiminnan historia ja toimialan nykytilanne. Arvonluontiverkostot ohjelmistoliiketoiminnassa.   
2. Ohjelmistoalan liiketoimintamallit.  Avoimen lähdekoodin ohjelmistot.   
3. Ohjelmistoyrityksen johtaminen.  Asiantuntijoiden johtaminen. Ohjelmistojen tuotteistus ja markkinointi.   
4. Liiketoimintasuunnitelma ohjelmistoliiketoiminnan alueella toimivalle yritykselle.  Ohjelmistoyrityksen perustaminen ja liiketoiminnan kehittäminen.  Start-up yrityksen rahoitus. Ohjelmistoalan juridiset kysymykset ja riskienhallinta. 

Opintojakson arvostelu

Opiskelijan osaamista arvioidaan ryhmässä tehtävillä harjoitustyöllä ja itsenäisesti tehtävällälopputentillä. Saadakseen arvosanan kolme (3) opiskelijan tulee osoittaa hyvää kurssin ydinaineksen osaamista.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Kirja   Ohjelmistoliiketoiminta   Hyvönen, E. (toimi.)   951-0-26996-4     951-0-26996-4      Suomi  
Kirja   The Business of Software: What Every Manager, Programmer, and Entrepreneur Must Know to Thrive and Survive in Good Times and Bad   Cusumano, M. A.   978-0743215800          Englanti  
Luentokalvot                Suomi  
Muu kirjallisuus           Muu opintojakson aikana jaettava materiaali      Suomi  

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TITA-5800 Ohjelmistoliiketoiminta, 4 op TITA-3100 Ohjelmistoliiketoiminta, 4 op  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
TITA-5800 2011-01        

Viimeksi muokattu16.02.2011