Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

TITA-5450 Tietojärjestelmien uusiminen ja käyttöönotto, 4 op
Information Systems Renewal and Implementation

Lisätiedot

ks. Moodle.
Soveltuu jatko-opinnoiksi

Vastuuhenkilö

Samuli Pekkola

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitukset


 


 


 
 4 h/vko
 3 h/per


 
TITA-5450 2011-01 Tiistai 8 - 10, FA217
Keskiviikko 8 - 10, FA217
Torstai 8 - 10, FA217
Torstai 8 - 10, FC112

Opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat

Luennot. Case-pohjainen harjoitustyö. Kirjallisuus.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää tietojärjestelmien uusimiseen liittyvät vaihtoehdot ja vaihtoehtojen edut ja haitat. Lisäksi opiskelija hallitsee tietojärjestelmien käytöönottoon liittyvän problematiikan.

Opintojakson arvostelu

Tentti. Essee. Harjoitustyö.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TITA-2500 Tietohallinnon johtaminen Pakollinen    

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
TITA-5450 2011-01        

Viimeksi muokattu16.02.2011