Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

TITA-5300 Tietoturvallisuuden johtaminen, 4 op
Information Security Management

Lisätiedot

Soveltuu jatko-opinnoiksi

Vastuuhenkilö

Ilona Ilvonen

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitustyöt


 
 4 h/vko
 30 h/per


 


 


 
TITA-5300 2011-01 Torstai 14 - 16, TB111
Perjantai 12 - 14, K1703

Suoritusvaatimukset

Harjoitustyö ja tentti.

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelijalla on peruskäsitys tietoturvallisuuden johtamisesta ja tietoturvallisuuden merkityksestä liiketoiminnalle. Opiskelija ymmärtää tietoturvallisuuspolitiikan käsitteen sisällön ja sen roolin yrityksen johtamisessa. Hän osaa arvioida yrityksen tietoturvallisuuden tilaa ja suunnitella kehittämistoimenpiteitä. Opiskelija osaa suunnitella tietoturvallisuuskoulutuksen toteutuksen.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Tietoturvapolitiikka ja sen merkitys osana liiketoimintaa.  Tietoturva-audiotoinnin tekeminen. Tietoturvastandardien käyttö.  Ajankohtaisia tietoturva-aiheita. 
2. Tietoturvallisuuden osa-alueet, ulottuvuudet ja tarkastelunäkökulmat. Erityisesti hallinnollinen turvallisuus.  Tietoturvallisuuden juridisia näkökulmia.  Ajankohtaisia muutoksia lainsäädännössä 
3. Tietoturvakulttuuri ja tietoturvatietoisuus  Tietoturvallisuuskoulutukset   

Opintojakson arvostelu

Opiskelijaa arvioidaan ryhmässä tehtävällä harjoitustyöllä sekä tentillä. Saadakseen arvosanan kolme (3), tulee opiskelijan hallita kurssin keskeiset aihealueet hyvin.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Kirja   Information Security FUNDAMENTALS   Peltier, T., Peltier, J., Blackley, J.       2005      Englanti  
Luentokalvot   -   -       -      Suomi  
Muu kirjallisuus   Artikkelipaketti              Englanti  

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TITA-5300 Tietoturvallisuuden johtaminen, 4 op 2920470 Tietoturvallisuuden johtaminen, 3 ov  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
TITA-5300 2011-01   Luennot
   
Lähiopetus: 30 %
Etäopetus: 0 %
Itseopiskelu: 70 %  

Viimeksi muokattu16.02.2011