Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

TUR-3230 Ympäristöriskien analysointi, 5 op
Environmental Risk Assessment

Vastuuhenkilö

Sanna Anttila

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot

 

 

 
 4 h/vko

 
TUR-3230 2011-01 Maanantai 14 - 16, F PIENI SALI 1
Keskiviikko 10 - 12, F PIENI SALI 1

Suoritusvaatimukset

Tentti ja harjoitustyö.
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat

-

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee keskeiset yritystoiminnan ympäristöriskit ja niihin liittyvät käsitteet. Opiskelija osaa käyttää jotakin keskeistä ympäristöriskien analysointimenetelmää ja tuntee hyvän ympäristöriskianalyysin sisällön. Opiskelija tuntee keskeiset määräykset koskien vaarallisten aineiden kuljetuksia, varastointia ja käyttöä teollisessa toiminnassa.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Ympäristöriskit ja niihin liittyvät käsitteet  Päästöjen mallintamismenetelmät   
2. Keskeiset ympäristöriskien analysointimenetelmät Hyvän ympäristöriskianalyysin sisältö ja vaiheet.  Ympäristöriskien hallinta   
3. Vaaralliset aineet teollisessa toiminnassa, varastoinnissa ja kuljetuksissa.     

Opintojakson arvostelu

Opintojakson arvosana muodostuu tentin ja harjoitustyön perusteella.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Kirja   Satunnaispäästöriskien arviointi: Opas yrityksille   Wessberg, Tiihonen, Malmén   952-14-0228-8     2000      Suomi  
Kirja   Ympäristöriskit: Satunniaspäästöjen analysointi   Hämäläinen, Mattila, Molarius   951-719-368-8     1996      Suomi  
Muu verkkomateriaali   Häiriöpäästöjen ympäristöriskianalyysi   Wessberg et al.       2006      Suomi  
Muu verkkomateriaali   Tarkistuslista, seurausmatriisi ja riskimatriisi ympäristöriskianalyysin tekemisen avuksi.   Wessberg et al.       2007      Suomi  
Verkkokirja   Vaaralliset kemikaalit teollisuudessa   Tukes            Suomi  

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TUR-3200 Ympäristöjohtaminen Suositeltava    

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TUR-3230 Ympäristöriskien analysointi, 5 op 3105010 Ympäristöriskien analysointi, 3 ov  
TUR-3230 Ympäristöriskien analysointi, 5 op 3105000 Ympäristöjohtaminen, 2 ov  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
TUR-3230 2011-01        

Viimeksi muokattu22.12.2011