Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

TUR-3100 Prosessiautomaation turvallisuus, 4 op
Safety of Process Automation

Vastuuhenkilö

Pertti Palukka

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot

 

 

 
 4 h/vko

 
TUR-3100 2011-01 Tiistai 12 - 14, F PIENI SALI 1
Torstai 12 - 14, F PIENI SALI 1

Suoritusvaatimukset

Luentoihin ja kirjallisuuteen perustuva tentti. Hyväksytysti suoritettu harjoitustyö.
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat

-

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijan osaa selittää prosessien turvallisuussuunnittelun periaatteet. Hän osaa käyttää riskianalyysin perusmenetelmiä. Opiskelija osaa tunnistaa prosessiturvallisuuden teoreettiset perusteet ja tuntee prosessiteollisuuden lainsäädäntöä.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Alustava prosessisuunnittelu ja turvallisuustarkastelu.  PI-kaavion lukeminen turvallisuuden kannalta   
2. Turvallisuusvaatimusten vaikutus toimintaan.  Kemikaalien asettamat vaatimukset Reaktioiden ja seosten asettamat vaatimukset  Perinteiset tapaturmat prosessilaitoksessa 
3. Turvallisuus laite- ja laitossuunnittelussa.  ATEX-vaatimukset Automaatiojärjestelmän turvallisuusvaatimukset  Järjestelmäturvallisuuden hallinta projektitoimituksissa 
4. Automaatiojärjestelmän kelpoistaminen.     
5. Prosessien ohjaus.  Inhimillinen toiminta monimutkaisten prosessien ohjauksessa   

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Kirja   Fundamentals of Process Safety   Marshall, V. & Ruhemann, S.   085295431X     1. painos, 2001      Englanti  
Luentokalvot                Suomi  

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TUR-3100 Prosessiautomaation turvallisuus, 4 op 3103015 Prosessiautomaation turvallisuus, 2 ov  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
TUR-3100 2011-01        

Viimeksi muokattu24.05.2011