Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

TUR-1011 Turvallisuusjohtamisen perusteet, 3 op
Occupational safety and health

Lisätiedot

Opintojakso korvaa aiemmat opintoksot TUR-1010 Turvallisuus ja terveys työssä sekä TUR-1020 Turvallisuusjohtamisen perusteet.

Vastuuhenkilö

Johanna Pulkkinen, Juha Vasara

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
 2 h/vko

 

 

 

 
TUR-1011 2011-01 Perjantai 10 - 12, K1705

Suoritusvaatimukset

Suoritusvaatimukset ilmoitetaan myöhemmin.
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat

-

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan:opiskelija osaa määritellä turvallisuuden keskeisiä käsitteitä, opiskelija osaa selittää mitä turvallisuusjohtaminen on, opiskelija osaa selittää mitä riskienhallinta tarkoittaa työturvallisuuden osalta sekä opiskelija osaa luetella työnantajan ja työntekijän keskeiset työturvallisuusvelvoitteet

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Turvallisuusjohtaminen. Riskienhallinta.     
2. Työturvallisuuteen liittyvä lainsäädäntö.      
3. Työtapaturmat. Ergonomia ja työhyvinvointi.     
4. Työhygienia. Työterveyshuolto.     
5. Yritysturvallisuuden osa-alueet.     

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Kirja   Työsuojelun perusteet   Riikonen et al.       Lisälukemisto      Suomi  
Kirja   Työturvallisuuden ja -terveyden johtaminen   Laitinen et al.       Erittäin suositeltava kurssimateriaali      Suomi  
Luentokalvot   Luentokalvot ja muu materiaali         Saatavissa Moodlessa      Suomi  

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TUR-1011 Turvallisuusjohtamisen perusteet, 3 op TUR-1010 Turvallisuus ja terveys työssä, 3 op  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
TUR-1011 2011-01        

Viimeksi muokattu27.03.2012