Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

TETA-5620 Strategia-ajattelun teoria ja käytäntö, 4 op
Theory and Practice of Strategic Thinking

Lisätiedot

Soveltuu jatko-opinnoiksi

Vastuuhenkilö

Tomi Nokelainen

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Seminaari


 


 


 
 2 h/per
 12 h/per


 
TETA-5620 2011-01 Maanantai 14 - 16, F KAPPELISALI

Suoritusvaatimukset

Hyväksytysti suoritetut harjoitustyöt ja osallistuminen seminaaritilaisuuksiin.
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat

-

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee strategisen johtamisen kirjallisuuden keskeisimmät teoreettiset perspektiivit sekä niiden yhteneväisyydet ja eroavaisuudet (teoria). Opiskeluija osaa tulkita ja selittää yritysten käytännön toimintaa näiden perspektiiven näkökulmista (käytäntö).

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Strategisen johtamisen kirjallisuuden keskeisimmät koulukunnat ja niiden katsantokannat.  Eri koulukuntia kohtaan esitetty kritiikki ja sen perusteet.  Koulukuntien keskeisimmät edustajat ja heidän erityiset näkemyksensä. 
2. Strategisen johtamisen kirjallisuuden keskeisimmät teoreettiset perspektiivit.  Eri perspektivejä kohtaan esitetty kritiikki ja sen perusteet.  Kunkin perspektiivin keskeisimmät edustajat ja heidän erityiset näkemyksensä. 
3. Eri koulukuntien ja perspektiivien väliset erot ja yhteneväisyydet.  Eri koulukuntien ja perspektiivien väliset erojen ja yhteneväisyyksien implikaatiot teoriassa ja käytännössä.   
4. Koulukuntien ja teoreettisten perspektiivien soveltaminen käytännön tilanteessa.     
5. Seminaarityöskentely, kriittinen ajattelu ja argumentointi.     

Opintojakson arvostelu

Kukin harjoitustyö ja seminaaritilaisuuksissa työskentely arvioidaan ja nämä yhdessä muodostavat kurssin kokonaisarvosanan.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TETA-2601 Strateginen johtaminen Pakollinen   1
TETA-2607 Strategic Management Pakollinen   1
TETA-5600 Strategisen johtamisen case -kurssi Pakollinen    

1 . Esitiedoista TETA-2601 ja TETA-2607 käy kumpi tahansa tai korvaava suoritus (esim. aiemmalla kurssitunnuksella tehty jomman kumman esitietokurssin suoritus).

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TETA-5620 Strategia-ajattelun teoria ja käytäntö, 4 op 2903041 Strategia-ajattelun teoria ja käytäntö, 3 ov  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
TETA-5620 2011-01 Opintojakson "TETA-5620 Strategia-ajattelun teoria ja käytäntö" lukuvuoden 2011-2012 toteutuskerta       Lähiopetus: 0 %
Etäopetus: 0 %
Itseopiskelu: 0 %  

Viimeksi muokattu22.02.2011