Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

TETA-5600 Strategisen johtamisen case -kurssi, 3 op
Strategic Management Case Course

Lisätiedot

Tarkista tiedot kurssin www-sivulta ennen kurssin alkua.

Vastuuhenkilö

Tomi Nokelainen

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitukset


 
 2 h/per
 4 h/per

+4 h/per


 


 
TETA-5600 2011-01  

Suoritusvaatimukset

Suoritetut case -harjoitukset
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat

-

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa analysoida käytännön strategisen päätöksenteon tilanteita eri analyysiviitekehyksiä soveltaen, luoda mahdollisia päätösvaihtoehtoja ja arvioida niiden toteuttamiskelpoisuutta. Opiskelija osaa perustella omia näkemyksiään ja arvioida kriittisesti muiden näkemyksiä ryhmäkeskustelutilanteissa.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Strategian käsitteen ja strategisen johtamisen sisällön soveltaminen käytännössä.  Eri näkökulmat strategiaan ja strategiseen johtamiseen.   
2. Analyysityökalujen perusteiden hallinta.  Työkaulujen erot ja yhtäläisyydet.  Sopivimman työkalun valinnan perusteet. 
3. Toimivan strategian edellytykset.  Tilannetekijöiden vaikutus strategisiin valintoihin.  Erilaisten valintojen vaikutus pitkällä tähtäimellä. 
4. Case -työskentely.  Vaihtoehtoisia tapoja case -työskentelyyn.  Kurssilla käytettyjen case -kuvausten sisältö. 

Opintojakson arvostelu

Kaikki kurssin harjoitustyöt arvostellaan ja ne muodostavat kurssin kokonaisarvosanan.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TETA-2601 Strateginen johtaminen Pakollinen   1
TETA-2607 Strategic Management Pakollinen   1

1 . Esitiedoista (TETA-2601, TETA-2607) käy kumpi tahansa tai korvaava suoritus (esim. aiemmalla kurssitunnuksella tehty jomman kumman esitietokurssin suoritus).

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TETA-5600 Strategisen johtamisen case -kurssi, 3 op 2903012 Strategisen johtamisen case-kurssi, 2 ov  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
TETA-5600 2011-01 Opintojakson "TETA-5600 Strategisen johtamisen case -kurssi" toteutus lukuvuonna 2011-2012   Luennot
Harjoitustyöt
   
Lähiopetus: 15 %
Etäopetus: 0 %
Itseopiskelu: 85 %  

Viimeksi muokattu22.02.2011