Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

TETA-5530 Teknologian ennakointi, 4 op
Technology Foresight

Lisätiedot

Soveltuu jatko-opinnoiksi

Vastuuhenkilö

Saku Mäkinen, Marko Seppänen

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitustyöt
 12 h/per
 60 h/per


 


 


 


 
TETA-5530 2011-01 Torstai 12 - 14, FB118

Suoritusvaatimukset

Hyväksytysti suoritettu tentti ja caseharjoitukset.
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee teknologian ennakoinnin a) keskeisen sisällön, b) tyypillisimpiä menetelmiä ja c) käyttökohteita ja rajoituksia sekä kykenee soveltamaan näitä case-analyyseissä.

Opintojakson arvostelu

Arvosteluperusteet ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TETA-1501 Teknologiajohtaminen Suositeltava   1
TETA-1507 Technology Management Suositeltava   1

1 . Opintojaksot TETA-1501 ja TETA-1507 vastaavat toisiaan.

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
TETA-5530 2011-01   Luennot
Harjoitustyöt
   
Lähiopetus: 0 %
Etäopetus: 0 %
Itseopiskelu: 0 %  

Viimeksi muokattu10.10.2011