Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

TETA-5410 Tuotannonohjausmenetelmät, 4 op
Production Planning and Control Systems

Lisätiedot

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan.

Vastuuhenkilö

Ilkka Kouri

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitukset
Harjoitustyöt
 3 h/vko 40 h/per
 20 h/per   
TETA-5410 2011-01 Tiistai 9 - 13, F PIENI SALI 1
Perjantai 9 - 11, SB202

Suoritusvaatimukset

Tentti ja ERP-harjoitustyöpaketin hyväksytty suoritus. ERP-harjoitustyöpaketti: Osallistuminen intensiivijakson pakollisiin ERP-harjoituksiin 40h + ERP-harjoitustyö intensiivijakson pohjalta
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat

Läsnäolo on pakollinen ERP-harjoitustyöpaketin intensiivijaksolla.

Osaamistavoitteet

Kurssi syventää opiskelijan osaamista toiminnanohjauksen teorioista, menetelmistä ja käytännön toteutuksista. Kurssilla läpikäydään ERP-pohjainen toiminnanohjausprosessi ja käytännön soveltamisen periaatteet. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa tuotantojärjestelmän ominaisuuksien vaikutukset toiminnanohjausprosessiin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää ERP-järjestelmien keskeiset ominaisuudet, syyt niiden taustalla sekä niiden vaikutukset käyttäjäorganisaatioon. ERP-harjoitustyöpaketin ja luentojen jälkeen opiskelija osaa myös selittää, miten tietyt kirjallisuudesta tutut käsitteet kuten MRPII-malli ja SCOR-prosessit (supply chain operations reference) voidaan toteuttaa käytännössä. ERP-harjoitustyöpaketin suoritettuaan opiskelija pystyy selittämään, miten ulkoisen kirjanpidon ja kustannuslaskennan peruskurssien tietyt osat (lähinnä käyttöomaisuuden ja reskontrien hallinta sekä tuotekustannuslaskenta) toteutuvat käytännössä ja miten ne integroituvat logistisiin prosesseihin. Lisäksi kurssin suoritettuaan opiskelija pystyy keskustelemaan asiantuntevasti ERP-järjestelmäammattilaisten ja SAP-käyttäjien kanssa.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. ERP-toiminnanohjausperiaatteet  Tarvelaskentamallit Varastojen ohjauksen teoria   
2. Ajoitusmenetelmät  Eri ajoitusmenetelmien matemaattisten perusteiden tunteminen   
3. Toiminnanohjausprosessi tuotannon näkökulmasta. ERP-järjestelmän keskeiset ominaisuudet.  Toiminnanohjausprosessi käytännössä Ulkoisen kirjanpidon ja kustannuslaskennan perusasioiden toteutuminen käytännössä  SAP-toiminnanohjausjärjestelmän hyödyntäminen yrityksen toiminnanohjauksessa 

Opintojakson arvostelu

Tentti- ja harjoitustyöpisteet

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Kirja   Manufacturing Planning and Control for Supply Chain Management   Vollmann, Berry, Whybark, Jacobs   ISBN-10: 0071121331     Edition: 5th (international) edition      Englanti  

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TETA-1406 Operations Management Pakollinen   1

1 . TETA-1400 Toiminnanohjaus

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TETA-5410 Tuotannonohjausmenetelmät, 4 op 2901020 Tuotannonohjauksen jatkokurssi, 3 ov  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
TETA-5410 2011-01 Luennot periodissa I. Pakollinen intensiiviopetuksena toteutettava ERP-harjoitus on II periodin ensimmäisellä viikolla. Intensiivijakson jälkeen annetaan pareittain tehtävä harjoitustyö, joka on palautettava n. kuukauden kuluessa.   Luennot
Harjoitukset
Harjoitustyöt
   
Lähiopetus: 50 %
Etäopetus: 0 %
Itseopiskelu: 50 %  

Viimeksi muokattu13.05.2011