Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

TETA-5400 Tuotantostrategiat, 4 op
Operations Strategy

Lisätiedot

Soveltuu jatko-opinnoiksi

Vastuuhenkilö

Ilkka Kouri

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitustyöt
 12 h/per


 12 h/per


 


 


 
TETA-5400 2011-01 Tiistai 9 - 13, F PIENI SALI 1

Suoritusvaatimukset

tentti, luennot (osin), harjoitustyö, harjoitustyön palautetilausuudet.
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää tuotannon strategian ja yrityksen strategian välisen vuorovaikutuksen. Opiskelija tuntee tuotantostrategian laatimisprosessin sekä osaa tuotantostrategian eri osa-alueiden sisällön. Opiskelija osaa arvioida eri tuotantostrategiaa koskevia näkemyksiä ja pystyy arvioimaan valitsemansa yrityksen tuotantostrategiaa.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Mikä on tuotantostrategia? Tuotantostrategian laadintaprosessi ja tuotantostrategian sisältö. Tuotantostrategiset päätökset.  eri koulukuntien näkemykset   
2. Miten tuotanto voi tukea yrityksen kilpailua. Tuotannon kilpailutekijät ja tuotannon rooli strategisella tasolla.     
3. Organisaatio ja tuotantostrategia.      

Opintojakson arvostelu

Tentti arvioidaan numeerisesti 0-5 Harjoitustyö arvioidaan numeerisesti 0-5 Kurssiarvosana = 50%*tentti + 50%*harjoitustyö

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Kirja   Tuotanto murroksessa   Heikkilä & Ketokivi   952-14-0863-4     2005      Suomi  
Lehti   1969. Manufacturing - missing link in corporate strategy, Harvard Business Review, 50(3): 136-145   Skinner, W       kirjastossa nettilehti      Englanti  
Lehti   1984. Manufacturing strategy: Defining the missing link. Strategic Management Journal, 5(1): 77-91   Wheelwright, S. C       kirjastossa nettilehti      Englanti  
Lehti   1995. Alternative paradigms for manufacturing strategy. International Journal of Operations & Production Management, 15(4): 5-16   Voss, C. A       kirjastossa nettilehti      Englanti  
Lehti   1997, What is the Right Supply Chain for Your Product?, Harvard Business Review, March-April, pp. 105-116   Fisher, M       kirjastossa nettilehti      Muu kieli  
Lehti   1998, Operations-based strategy, California Management Review; Summer98, Vol. 40 Issue 4, p3-25, 19p   Hayes, R. H. ja Upton, D. M       kirjastossa nettilehti      Englanti  
Lehti   1999, Go Downstream: The New Profit Imperative in Manufacturing, Harvard Business Review; Sep/Oct99, Vol. 77 Issue 5, p133-141, 9p   Wise, R. ja Baumgartern, P.       kirjastossa nettilehti      Englanti  
Lehti   2004. Deep Change, Harvard Business Review; Apr2004, Vol. 82 Issue 4, p84-93, 10p   Hammer, M       kirjastossa nettilehti      Englanti  

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TETA-1010 Teollisuustalouden perusteet Pakollinen   1
TETA-1016 Basics of Industrial Management Pakollinen   1
TETA-1406 Operations Management Suositeltava    
TETA-2607 Strategic Management Suositeltava    

1 . Vähintään toinen

Tietoa esitietovaatimuksista
TETA-1406 on erittäin suositeltava ja TETA-2607 suositeltava.

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TETA-5400 Tuotantostrategiat, 4 op 2901050 Tuotannon johtaminen, 3 ov  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
TETA-5400 2011-01        

Viimeksi muokattu11.10.2011