Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

TETA-5220 Johdon laskentatoimen jatkokurssi, 4 op
Advanced Management Accounting

Vastuuhenkilö

Petri Suomala

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitukset


 


 


 
 4 h/vko
 12 h/per


 
TETA-5220 2011-01 Tiistai 8 - 10, F PIENI SALI 1
Maanantai 12 - 14, F PIENI SALI 1

Suoritusvaatimukset

Hyväksytysti suoritettu tentti. Täsmennetään jakson alkaessa.

Opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat

-

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: 1) ymmärtää johdon laskentatoimen prosessina, johon liittyy sekä informaation tuottajan rooli että sen käyttäjän/tilaajan rooli. Erityisesti jälkimmäinen on tyypillisille DI-tehtäville tärkeä rooli. 2) hyödyntää johdon laskentatoimen tutkimuksessa tehtyjä havaintoja laskennan käytännön soveltamisen kehittämiseksi, 3) arvioida todellisten organisaatioiden johdon laskentatoimen tilaa ja kehitystarpeita, 4) analysoida taloudellisten kriteerien ja laskelmien roolia yritysten päätöksenteon prosesseissa myös globaalisti toimivissa yrityksissä, 5) huomioida laskentaan liittyvät sosiaaliset ja kulttuuriset haasteet, 6) analysoida systemaattisesti laskennan tarpeita, haasteita sekä laskennan ja kyseisen toiminnon yhteistyön kehittämisen mahdollisuuksia tyypillisten yrityksen toimintojen näkökulmasta: Tuotekehitys, Myynti ja markkinointi, Hankinta ja toimitusketjun hallinta, Tuotanto, Johtaminen ja strategiatyö, 7) ymmärtää johdon laskentatoimeen liittyvien työnkuvien (erityisesti controller-tehtävät) vaatimukset, 8) kuvata tietojärjestelmien roolin laskentatiedon tuottamisessa ja levittämisessä

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Laskentatilanteet ja laskennan roolit     
2. Laskennan käytännön soveltaminen erilaisissa laskentatilanteissa: T&K, hankinta, käyttöomaisuuden hallinta, toiminnan kehitys     
3. Laskennan ajattelutapojen ja työkalujen kokonaisvaltainen tarkastelu     

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Kirja   Laskentatoimi johtamisen tukena   Suomala Petri, Manninen Olli, Lyly-Yrjänäinen Jouni   978-951-37-5731-1          Suomi  
Muu kirjallisuus   Artikkelikokoelma              Englanti  

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
TETA-5220 2011-01        

Viimeksi muokattu14.03.2011