Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

TETA-5211 Yritysrahoitus ja rahoitusmarkkinat, 5 op
Corporate Finance and Financial Markets

Vastuuhenkilö

Juho Kanniainen

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitukset


 


 
 4 h/vko
 4 h/vko


 


 
TETA-5211 2011-01 Tiistai 12 - 14, TB111
Keskiviikko 10 - 12, F PIENI SALI 1

Suoritusvaatimukset

Tentti luentojen, harjoitusten ja myöhemmin ilmoitettavan kirjallisuuden perusteella sekä harjoitustyön suorittaminen.

Opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat

-

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa - analysoida ja tulkita rahoitusmarkkinoita - kommentoida talousuutismateriaalia ja tekemään johtopäätöksiä - tehdä ehdotuksia rahoituksen suunnitteluun liittyvistä kysymyksistä - vertailla sijoitus- ja investointivaihtoehtoja - soveltaa yksinkertaisia rahoituksen malleja yritysrahoitukseenn liittyvissä kysymyksissä

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Rahoitusmarkkinoiden perusteet; Osakemarkkinoiden tehokkuus; Sijoittajakäyttäytyminen; Portfolioteoria ja CAPM     
2. Yritysrahoituksen perusteet; Corporate Governance; Rahoitusrakenne ja osinkopolitiikka; Rahoitusreservinhallinta ja rahoitusriskit; Investointilaskelmat ja reaalioptiot; Yrityksen arvonmääritys     

Opintojakson arvostelu

Kurssin arvosana muodostuu tentin arvosanasta ja harjoitustyön arvosanasta.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Kirja   Corporate Finance   Berk and DeMarzo            Englanti  
Kirja   Principles of Corporate Finance   Principles of Corporate Finance       Vaihtoehtoinen kirjalle Berk&DeMarzo, "Corporate Finance".      Englanti  

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
MAT-20501 Todennäköisyyslaskenta Suositeltava    
MAT-33311 Tilastomatematiikka 1 Suositeltava    
TETA-1050 Kansantalous Suositeltava    
TETA-1200 Yrityksen talous Pakollinen    
TETA-2200 Sisäinen laskentatoimi Suositeltava    

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TETA-5211 Yritysrahoitus ja rahoitusmarkkinat, 5 op TETA-5210 Rahoitus ja rahoitusmarkkinat, 4 op  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
TETA-5211 2011-01        

Viimeksi muokattu29.02.2012