Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

TETA-5150 Johtajuuden teoria ja käytäntö, 4 op
Theory and Practice of Leadership

Vastuuhenkilö

Sanna Nokelainen

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Seminaari

 

 

 
 21 h/per

 
TETA-5150 2011-01 Torstai 12 - 15, FB118

Suoritusvaatimukset

Luentopäiväkirjat, seminaarit, seminaarityöt ja muut mahdolliset harjoitustehtävät.
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Osaamistavoitteet

Kurssin tiedot täsmentyvät kevään aikana. Ensimmäinen toteutus on keväällä 2012, neljännellä periodilla.

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TETA-1010 Teollisuustalouden perusteet Pakollinen    
TETA-1101 Yritysorganisaatiot ja ihmisten johtaminen Pakollinen    

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
TETA-5150 2011-01 Kurssi esittelee johtajuustutkimuksen pääasialliset lähestymistavat ja käsitteelliset viitekehykset. Jaksolla käsitellään johtajuuden suhdetta organisatoriseen muutokseen, yrityskulttuuriin ja työhyvinvointiin.        

Viimeksi muokattu04.05.2011