Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

TETA-5140 Organisaatioviestintä, 4 op
Organizational Communication

Vastuuhenkilö

Eeva Kiiskinen

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitukset
Harjoitustyöt   
 3 h/vko
 2 h/vko
 4 h/vko 
TETA-5140 2011-01 Maanantai 12 - 14, FB118
Tiistai 12 - 15, FB118

Suoritusvaatimukset

Aktiivinen osallistuminen luento-opetukseen ja harjoituksiin. Tentin ja harjoitustöiden suorittaminen hyväksytyksi.
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Osaamistavoitteet

Kurssi antaa kokonaiskuvan organisaatioviestinnän teoreettisista lähtökohdista ja käytännön työstä (yhteydet strategiaan, johtamiseen ja työyhteisöjen toimintaan)

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Kurssi tutustuttaa opiskelijat erilaisiin johtamistyyleihin ja niistä esitettyihin teorioihin. Kurssin käytyään opiskelijat osaavat soveltaa teorioita ja käsitteitä oppimiseensa työyhteisöjen viestintätilanteissa.  Käytännön tiedot organisaatioiden viestintätoiminnoista.   

Opintojakson arvostelu

- Aktiivinen osallistuminen luento-opetukseen ja harjoituksiin - Annettujen harjoitustöiden suorittaminen hyväksytysti - Harjoitustöiden laatu - Tenttiarvosana

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Kirja   The New Handbook of Organizational Communication: Advances in Theory, Research, and Methods.   Jablin, F. M. & Putnam L.            Englanti  

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
TETA-5140 2011-01 TETA-5140 Organisaatioviestintä        

Viimeksi muokattu22.02.2011