Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

TETA-5111 Henkilöstöjohtaminen, 4 op
Human Resource Management

Vastuuhenkilö

Sanna Nokelainen

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
 4 h/vko

 

 

 

 
TETA-5111 2011-01  

Suoritusvaatimukset

Luennot, harjoitustyöt ja tentti. Ilmoitetaan tarkemmin ensimmäisellä luennolla. Opintojakson ajankohtaisista asioista tiedotetaan kurssin Moodle-sivulla.
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat

-

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee yrityksen keskeisimmät henkilöstötoiminnot sekä henkilöstöjohtamisen merkityksen yrityksen toiminnan kokonaisuudessa, osaa tarkastella henkilöstöjohtamisen eri osa-alueita itsenäisinä käytäntöinä sekä niiden vaikutusta toisiinsa, osaa ratkaista henkilöstöjohtamiseen liittyviä erityiskysymyksiä ja analysoida henkilöstöjohtamisen yhteyksiä liiketoimintastrategioihin ja erilaisiin organisatorisiin toimintaympäristöihin.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Henkilöstösuunnittelu, rekrytointi, henkilöstöarviointi, henkilöstön kehittäminen, palkitseminen, työmarkkinasuhteet ja kansainvälinen henkilöstötyö.      

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Kirja   Henkilöstövoimavarojen johtaminen   Kauhanen, Juhani   ISBN 978-951-0-36031-6     WSOYPro, 10. painos      Suomi  
Muu kirjallisuus   Artikkelt         Saatavissa kurssin sivulta Moodlesta.      Suomi  

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TETA-1010 Teollisuustalouden perusteet Pakollinen    
TETA-1101 Yritysorganisaatiot ja ihmisten johtaminen Pakollinen    

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TETA-5111 Henkilöstöjohtaminen, 4 op TETA-2100 Johtajuus ja henkilöstövoimavarat, 4 op  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
TETA-5111 2011-01 Opintojakso tutustuttaa opiskelijat nykyaikaiseen henkilöstöasioden johtamiseen yrityksissä. Tiivistetysti on kysymys siitä, miten yritykset hankkivat inhimillisiä voimavaroja, pitävät niitä palveluksessaan ja kehittävät henkilöstönsä osaamista ja ammattitaitoa.   Luennot
Harjoitustyöt
   
Lähiopetus: 22 %
Etäopetus: 0 %
Itseopiskelu: 78 %  

Viimeksi muokattu18.08.2011