Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

TETA-5060 Teknologiaoikeus, 5 op
Technology Law

Lisätiedot

Soveltuu jatko-opinnoiksi

Vastuuhenkilö

Marko Seppänen, Aapo Kiviniemi

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot

 

 
 16 h/per
+16 h/per

 
TETA-5060 2011-01 Perjantai 9 - 11, F PIENI SALI 1
Perjantai 9 - 11, K1702

Suoritusvaatimukset

Opintojakson suoritusvaatimuksena on osallistuminen luennoille (vähintään 6/12), harjoitustyön laatiminen 4-6 henkilön ryhmissä ja harjoitustyön esittäminen ilmoitettavana ajankohtana. Oppikirja on suositeltava taustamateriaali, mutta opintojakson suorittamisen kannalta se ei ole välttämätön.
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat

-

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa ja osaa erotella immateriaalioikeuksien päätyypit, kuten patentit ja tekijänoikeudet sekä niihin liittyvän liiketoiminnan. Lisäksi opiskelija osaa tunnistaa ja vertailla teknologiayritysten ja muiden alan toimijoiden keskeisiä sopimuskäytäntöjä.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Immateriaalioikeudet     
2. Sopimusmenettelyt     
3. Juridiset neuvottelutavat ja kansainväliset sopimusneuvottelut     
4. Teknologiayritysten perustaminen ja rahoitus     

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Kirja   Immateriaalioikeuden perusteet   Haarman & Mansala   978-952-14-0649-2     1.painos      Suomi  
Kirja   Johdatus Suomen oikeusjärjestelmään   Timonen       Nide 1      Suomi  
Kirja   Tuotevastuu   Wilhelmsson, Rudanko   952-14-0902-9          Suomi  

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TETA-1010 Teollisuustalouden perusteet Suositeltava    

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TETA-5060 Teknologiaoikeus, 5 op 2903231 Teknologiaoikeus, 3 ov  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
TETA-5060 2011-01   Luennot
Harjoitustyöt
   
Lähiopetus: 0 %
Etäopetus: 0 %
Itseopiskelu: 0 %  

Opintojaksoon liittyvät dokumentit

Kuvaus kurssin sisallosta.pdf teta-5060 moodle-tekstit (clean).doc Tekijänoikeuden perusteet TETA 5060 20-01-12.pdf

Viimeksi muokattu24.01.2012