Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

TETA-5030 Teollisuustalouden vaihtuva-aiheinen opintojakso, 2-6 op
Changing Subject Course of Industrial Management

Vastuuhenkilö

Saku Mäkinen, Marko Seppänen

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot

 
 20 h/per

 

 

 
TETA-5030 2011-03 Maanantai 12 - 16, FB118
Torstai 12 - 16, FB118
            TETA-5030 2010-01  

Suoritusvaatimukset

Opintojakson sisältö määräytyy lukuvuosittaisen tarjonnan mukaan.

Opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat

-

Osaamistavoitteet

Määritellään kuhunkin toteutukseen erikseen.

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TETA-5030 Teollisuustalouden vaihtuva-aiheinen opintojakso, 2-6 op 2900120 Vaihtuva-aiheinen teollisuustalouden opintojakso, 3 ov  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
TETA-5030 2011-03 Suorituksen johtaminen ja palkitseminen, 4 op Performance management and rewarding 4 cr OSAAMISTAVOITTEET: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee keskeisimmät esimiestyön reunaehdot ja välineet, tavoiteasetannan ja palkitsemisen mahdollisuudet, ymmärtää henkilöstön moninaisuuden ja motivaatiotaustat tuloksellisen toiminnan perusteina. SISÄLTÖ: - organisaation johtamisen haasteet, toimintaympäristöanalyysi, tavoiteasetanta ja mittaaminen, palkitsemisstrategia ja kokonaispalkitseminen, palkitsemiskeinot ja niiden käyttö SUORITUSVAATIMUKSET: Luennot, harjoitustyö ja tentti. Ilmoitetaan tarkemmin ensimmäisellä luennolla. Opintojakson ajankohtaisista asioista tiedotetaan kurssin Moodle-sivulla. Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan. ARVOSTELUPERUSTEET: HARJOITUSTYÖ 30 %, TENTTI 70% KIRJALLISUUS: - Artikkelikokoelma - kirja Kauhanen, J.: Suorituksen johtaminen ja palkitseminen. Infor 2010 ESITIEDOT: TETA-1010 Teollisuustalouden perusteet TETA-1101 Yritysorganisaatiot ja ihmisten johtaminen        
TETA-5030 2010-01        

Viimeksi muokattu24.05.2011