Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

TETA-2500 Teknologian kaupallistaminen, 4 op
Technology Commercialization

Lisätiedot

Soveltuu jatko-opinnoiksi

Vastuuhenkilö

Marko Seppänen

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitustyöt


 


 
 30 h/per
 65 h/per


 


 
TETA-2500 2011-01 Perjantai 9 - 15, FB118

Suoritusvaatimukset

Ilmoitetaan opintojakson alussa.
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee teknologian kaupallistamisen tyypillisimpiä prosessimalleja sekä menetelmiä. Lisäksi hän osaa kuvata miten perustutkimuksesta saadaan tuotekehityksen kautta tuote- ja palveluaihioita liiketoiminnan kehittämiseksi: miten nämä voidaan rakentaa kaupallistetuksi tarjoamaksi. Opiskelija tuntee keskeisimmät kaupallistamisessa vaadittavat verkostot ja toimijat ja niiden roolit sekä mahdollisuudet.

Opintojakson arvostelu

Arvosteluperusteet ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TETA-1010 Teollisuustalouden perusteet Pakollinen    
TETA-1501 Teknologiajohtaminen Suositeltava    

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TETA-2500 Teknologian kaupallistaminen, 4 op TETA-5520 Teknologiset innovaatiot ja niiden kaupallistaminen, 4 op  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
TETA-2500 2011-01   Luennot
Harjoitustyöt
   
Lähiopetus: 0 %
Etäopetus: 0 %
Itseopiskelu: 0 %  

Viimeksi muokattu10.10.2011